Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce karcinoidu pomocí preparátu OctreoScan

Ilievová M., Papírková D., Staníček J.
Odd. nukleární medicíny
Masarykův onkologický ústav Brno


Anamnéza: třicetiosmiletý muž, běžná dětská onemocnění.

Nynější obtíže: 1992 pravostranná thoracotomie, bronchotomie, extirpace tumoru ze spojného bronchu vpravo, histol. bronchiální karcinoid, hodnocen jako relativně benigní. Dále pacient nepravidelně sledován, vždy bez zn.recidivy.

1998 občas dráždivý kašel s expektorací, kontrolní bronchoskopie – recidiva karcinoidu v oblasti operačního pahýlu.

Výsledky ostatních vyšetření: CT mediastina a plic: stacionární drobný infiltrát retrosternálně, stacionární obraz objemnějšího dolního polu pravého hilu. Mediastinum bez patolog.uzlin.
Biochemický screening v normě.

 

Scintigrafické vyšetření:

Vyšetření prováděno na gamakameře Picker XP 2000, kolimátory MEGAP PAR. Akvizice SPECT: krok 3°, počet kroků: 60, doba záznamu jednoho kroku: 25 s, dráha rotace 180° pro každou ze dvou hlav.
Příprava pacienta: před prvním dnem vyšetření tekutá strava, ráno pouze pít. Před druhým dnem večer projímadlo (Fortrans), v případě potřeby klyzma.

OctreoScan: celotělové zobrazení   OctreoScan: transversální řezy SPECT
/ Obrázek č.1: planární zobrazení /   / Obrázek č.2: SPECT: transversální řezy /

 

OctreoScan: koronální řezy SPECT  

Scintigrafie: 7.10.98 planární i SPECT vyšetření (viz obr. 1,2,3) za 24 a 48 hod.po aplikaci 150 MBq 111In-pentetreotidu (přípravek OctreoScan).

Nález: ložisko patologické kumulace farmaka v pravém hrudníku, prům. 20-25 mm, 2 cm nad bránicí, blíže střední čáry. Jiné ložisko se nezobrazilo.

/ Obrázek č.3: SPECT: koronální řezy /    


Diskuse:


pacient po extirpaci karcinoidu z dx.spojného bronchu v r.92, v VIII/98 lokální recidiva v oblasti operačního pahýlu, potvrzeno bronchoskopicky a scintigrafií s 111In-pentetreotidem, dle kterého bez postižení uzlin či jiných vzdálených metastáz, indikován k operaci. Ta provedena v XI/98 – bilobektomie vpravo.

Pacient nadále sledován, postupná rehabilitace, v současné době již v aktivní pracovní činnosti.


Pracoviště:

Masarykův onkologický ústav
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Miroslava Ilievová
Žlutý kopec 7
BRNO


kontakt na autory:
tel. 05 - 4313 3101
e-mail:
kovar@mou.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz