Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce recidivy astrocytomu v lobus frontalis u pacientky po operaci a radikálním ozáření pomocí scintigrafie se somatostatinovými receptory (OctreoScan®)

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

54letá pacientka si několik měsíců stěžovala na bolest hlavy. CT mozku detekovalo tumor v frontálním laloku mozku vpravo, který vycházel z corpus calllosum. Následovala stereobiopsie na neurochirurgické klinice. Histologicky se jednalo astrocytom. Vzhledem k charakteru nálezu bylo rozhodnuto provést radikální ozáření tumoru. Po ozáření došlo k rozvoji radionekrózy v bílé hmotě obou mozkových hemisfér. Po dvou letech se opět objevily bolesti hlavy. MRI zjistila expanzi ve stropu pravého frontálního laloku. Vzhledem k tomu, že nebylo jasné zda se jedná o postradiační fibrózu či recidivu astrocytomu, pacientka absolvovala scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®). Pro zvýšení senzitivity, specificity vyšetření a upřesnění prostorové lokalizace léze následovalo doplnění vyšetření o SPECT (3°/30 sekund, matrix 128 x 128). Zobrazila se vícečetná, splývající ložiska tkáně s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v zadní části frontálního laloku vpravo zasahující až do corpus callosum. Scintigrafie vyloučila postradiační fibrózu a potvrdila recidivu astrocytomu. 
Vzhledem k rozsahu tumoru, rozvoji těžké centrální levostranné hemiparézy, psychickému útlumu, apatii a rozvoji edému pravé mozkové hemisféry následovala konzervativní antiedematózní léčba. Dle vyjádření neurochirurga by proces byl resekovatelný avšak s velmi vysokým rizikem neurologického zhoršení.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® doplněná o SPECT
Na planární scintigrafii i na SPECT hlavy se vykreslila mnohočetná, splývající ložiska tkáně s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v zadní části pravého frontálního laloku zasahující až do corpus callosum. Obdobný nález byl na kontrolní statické scintigrafii za 24 hodin. Nález svědčil pro recidivu astrocytomu.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně provést diferenciální diagnostiku postradiační fibrózy versus recidivy astrocytomu u pacientky po radikálním ozáření pro astrocytom ve frontálním laloku mozku vpravo. Scintigrafie zobrazila mnohočetná, splývající ložiska tkáně s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v místě předchozí aktinoterapie, což jednoznačně vyloučilo postradiační fibrózu a potvrdilo diagnózu recidivy astrocytomu. SPECT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace léze ve frontálním laloku vpravo . Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacientky.

 

Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, zadní a přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Akumulace 111In-pentetreotidu v pravém frontálním laloku mozku v místě recidivy astrocytomu.

/ Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, zadní a přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.
Akumulace 111In-pentetreotidu v pravém frontálním laloku mozku v místě recidivy astrocytomu. /


Obr. 2.: Statická scintigrafie v přední projekci za 4 hodin po aplikaci radiofarmaka. Akumulace pentetreotidu v místě recidivy astrocytomu.
 
/ Obr. 2.: Statická scintigrafie v přední projekci za 4 hodin po aplikaci radiofarmaka.
Akumulace pentetreotidu v místě recidivy astrocytomu. /


Obr. 3.: SPECT hlavy.

/ Obr. 3.: SPECT hlavy. /


Obr. 4.: SPECT hlavy, koronární řezy.

/ Obr. 4.: SPECT hlavy, koronární řezy. /


Obr.5.: SPECT hlavy, sagitální řezy.

/ Obr.5.: SPECT hlavy, sagitální řezy. /


Obr. 6.: SPECT, transverzální řezy.

/ Obr. 6.: SPECT, transverzální řezy. /
 

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz