Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan – karcinoid plic

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
51 letá žena
RA: matka zemřela na karcinom slinivky břišní, jinak bez sledovaných onemocnění. OA: stp amputaci čípku děložního 1991, 4/07 dg. ca in situ s doporučením hysterektomie (neproběhlo pro respirační. insuficienci), malnutrice, neguje další sledovaná onem. Alkohol pije normálně, když je společnost, krátce (4 měsíce) nekouří, kouřila do 15 cigaret denně.
AA: dosud 0 FA: poslední doporučená terapie - Fraxiparine 0,5ml s.c., Ciphin 500mg, Nizoral 100mg, Helicid 20mg 1-0-0, Euphyllin CRN 200mg 1-0-1, Berodual 3x2 vdechy, ACC 200mg 1-1-1, Prednison 20mg 2-1-0, KCl 1-0-1, Isoptin 240mg SR 1/2-0-0, O2 terapie
GA: bez gynekolog. potíží, 4/07 dg. ca in situ, dop. hysterektomie
NO: Pacientka vyšetřována s diagnózou chronická respirační insuficience při diseminovaném plicním procesu. Při bronchoskopii byly zjištěny nádorové buňky karcinoidu. Doporučeno opakovat histologickou verifikaci, pacientka opakovaně odmítla, opakovaná nespolupráce, nyní již souhlasí s přešetřením a terapií. Léčena kortikoterapií, dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) - dif. dg. idiopatická plicní fibróza. Recidivující progrese do akutní respirační insuficience, diagnóza (pro noncompliance pacientky) neuzavřena, doporučen opakovaný odběr tkáně k mikroskopickému vyšetření.
Subj. potíže již téměř 3/4 roku, námahová dušnost, někdy ano, někdy ne, v klidu dobré, dušnost větší při rozčilení, není stabilní či přesná charakteristika námahy při manifestaci dušnosti, kašel ojediněle bez expektorace, bez teplot, bez torakalgií, bez GIT potíží včetně nauzey, hmotnost nyní stabilní, již několik měsíců nehubne, ale předtím ztráta více než 10 kg za rok, bez gynekologických potíží, operaci neměla, bez narušení stolice či mikce, větry odcházejí, bez myalgií, bez artralgií.
85% saturace pulsním oxymetrem, orientována, bez cyanozy a ikteru, spolupracuje, dušnost 0, nekašle, lucidní, astenik, turgor kožní ještě norma, venektázie na tvářích. Hlava: poklepově nebolí, neurologicky orientačně v normě, oční bulby ve středním postavení, spojivky bez kongesce, sklery bílé. Hrdlo: klidné, jazyk plazí středem, bez povlaku, normálně hydratován. Krk: uzliny nezvětšené, štítná žláza nezvětšená. Hrudník: symetrický, dýchání sklípkové, oboustr. nad bazemi krepitus více vlevo, poklep plný jasný. Páteř: poklepově nebolestivá. Srdce: akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez akcentace 2.ozvy nad plicnicí. Břicho: měkké prohmatné, bez rezistence, játra +1-2 cm, slezina nehmatná. Dolní končetiny: bez otoků, pulzace symetrické do periferie, atrofie svalová.
Dg při hospitalizaci na plicním oddělení: diseminovaný plicní proces, v.s. maligní karcinoid (dop. opakovat mikroskop.verifikaci, dle HRCT intersticiální pneumonie při idiopatické plicní fibróze, dle bronchoskopie hemoragická tracheobronchitida, stav plně nedošetřen a neuzavřen), chronická respirační insuficience s recidivující akutní progresí, kortikoterapie, DDOT
USG obraz difuzní hyperechogenity jater.


Scintigrafické zobrazení:

Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. (obr. 1), dále celotělovou scintigrafii (obr. 2) a cílenou statickou scintigrafii hrudníku a horní části břicha (obr. 3) za 24 hod. po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná jednak fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách, močovém měchýři (za 5 hod. výrazná aktivita v moč. měchýři pro nemožnost se vymočit, při vyšetření za 24 hod. bylo nutno pacientku vycévkovat, proto již jen malá aktivita v močovém měchýři) a difuzně v játrech. Prokazujeme difuzně vyšší depozici radiofarmaka v obou plicních křídlech. V břiše a pánvi žádná patol. ložiska nejsou patrná. 

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu
 
/Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu
 
/Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.3: Statická scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu
 
/Obr.č.3: Statická scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Závěr:

U 51 leté pacientky se zachyceným karcinoidem plic, avšak také s prokázaným difuzním plicním postižením jsme při vyšetření Octreoscanem zjistili difuzně zvýšenou depozici radiofarmaka v obou plicních křídlech. Tento nález může být specifický pro přítomnost tumoru s vysokou hustotou somatostatinových receptorů, ale také nespecifický při zjištěné intersticiální pneumonii při idiopatické plicní fibróze a hemoragické tracheobronchitidě. Jinde jsme metastázy karcinoidu nezjistili. Bude nutno stav došetřit opakovanou bronchoskopií a plicní biopsií s mikroskopickým vyšetřením tkáně. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz