KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-232 ze dne 03.05.2016
 

Karcinoid v oblasti GIT


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
NO: 65letá žena s chronickým onemocněním ledvin si stěžovala na bolesti břicha, zvracení, záchvatovité průjmy. Laboratorně byla zjištěna elevace hladiny chromograninu A v séru (S-CgA) 1150 ng/ml. 

Nemocná byla pro podezření na karcinoid v oblasti zažívacího traktu odeslána nefroložkou na scintigrafické vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku a břicha kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 1) a za 24 hodin (obr. 2, 3)


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu, ložisko vpravo nahoře odpovídá střevní kličce, ložisko vpravo dole je zřejmě tumorem ve střevě.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu, ložisko vpravo nahoře odpovídá střevní kličce, ložisko vpravo dole je zřejmě tumorem ve střevě. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu, ložisko vpravo dole odpovídá střevní kličce, ložisko vpravo nahoře je zřejmě tumorem ve střevě.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu, ložisko vpravo dole odpovídá střevní kličce, ložisko vpravo nahoře je zřejmě tumorem ve střevě. / Obr.č.3: Fúze obrazů - tomografická scintigrafie (SPECT) a CT břicha a pánve za 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Šipkami označeno patologické ložisko v oblasti střevních kliček.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů - tomografická scintigrafie (SPECT) a CT břicha a pánve za 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Šipkami označeno patologické ložisko v oblasti střevních kliček. / Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, játrech, močovém měchýři, ve střevech. Dále je za 4 a 24 hod. patrné ložisko zvýšené depozice radioaktivity v pravém mesogastriu těsně vpravo od střední čáry promítající se do střevní kličky. 
Závěr: patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v pravém mesogastriu těsně vpravo od střední čáry promítající se do střevní kličky. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, v tomto případě jde zřejmě o primární tumor, karcinoid.

Závěr:
U 65leté ženy jsme pomocí scintigrafického vyšetření Octreoscanem potvrdili přítomnost neuroendokrinního tumoru, zřejmě karcinoidu, v pravém mesogastriu těsně vpravo od střední čáry promítajícího se do střevní kličky.

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Katedra zobrazovacích metod
Lékařské fakulty Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software