KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-240 ze dne 19.12.2016
 

Inoperabilní endokrinní tumor mesenteria


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

77letý muž. 
NO: 
Pacient došetřován pro asi půl roku trvající bolesti v oblasti pupku, s hmatnou rezistencí, s průjmy, váhovým úbytkem asi 12 kg, nechutenstvím. 
Dle CT břicha hypervaskularizované nádorové ložisko ve středním mesogastriu nasedající a prorůstající do stěny terminálního ilea, retrakce a prosáknutí okolního mesenteria s patologicky se sytícími lymfatickými uzlinami, prosáknutí stěny ilea. Volná tekutina v malé pánvi. Hypodenzní ložiska v S4 a S8 jater, v.s. cysty, korové cystičky ledviny vlevo.
Kolonoskopie: do ústí terminálního ilea bez patologického nálezu.
Status praesens: pod pupkem hmatná rezistence velikosti 7 cm pohyblivá, bez známek peritoneálního dráždění.
Provedena diagnostická laparotomie s biopsií. Od plánované hemikolektomie odstoupeno vzhledem k operačnímu nálezu, kdy zjištěn inoperabilní tumor mesenteria.
Histologické vyšetření: neuroendokrinní tunor mesenteria G1, Ki, 67 %.

Pacient byl onkoložkou odeslán ke scintigrafickému vyšetření s předpokladem zahájení systémové terapie.

Scintigrafie Octreoscanem:

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s pánví za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1, 2, 3) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).  
Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na vysoce aktivní ložisko ve střední čáře v mesogastriu a na další ložisko v epigastriu těsně vpravo od střední čáry.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na vysoce aktivní ložisko ve střední čáře v mesogastriu a na další ložisko v epigastriu těsně vpravo od střední čáry. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na méně aktivní ložisko v levém mesogastriu a dále na žlučník.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na méně aktivní ložisko v levém mesogastriu a dále na žlučník. / Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho, pánev. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na vysoce aktivní ložisko ve střední čáře v mesogastriu ventrálně.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho, pánev. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Zaměřeno na vysoce aktivní ložisko ve střední čáře v mesogastriu ventrálně. / Popis vyšetření:

Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, játrech, ledvinách a močovém měchýři a dále k zobrazení rozsáhlého sytě akumulujícího patologického ložiska ve ventrální části mesogastria (nejspíše inoperabilní primární tumor mesogastria). Patrná další minimálně dvě patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v mesogastriu vlevo nad primárním ložiskem (nejpravděpodobněji se jedná o patologicky zvětšené lymfatické uzliny), další ložisko v pravém epigastriu mezi v. portae a aortou v blízkosti hlavy pankreatu – v.s. patologická depozice v lymfatické uzlině. 
Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v popsaných lokalizacích. Dle low dose CT obrazu se pravděpodobně jedná o patologické lymfatické uzliny v pravém epigastriu a v levém mesogastriu a také primární tumor ve středním ventrálním mesogastriu.

Závěr:

U 77letého muže s inoperabilním neuroendokrinním tumorem mesogastria prokazujeme pomocí octreotidové scintigrafie několik patologických ložisek depozice radiofarmaka – zřejmě primární nádor ve středním mesogastriu ventrálně a patologické lymfatické uzliny v levém mesogastriu a pravém epigastriu. Bude zahájena terapie analogy somatostatinu. 

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software