KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-248 ze dne 09.02.2017
 

Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny,
další progrese metastatického postižení


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: kazuistika již uvedena dříve – viz ONK-113 a ONK-226
Nyní 40letý muž s dg primární nebo metastatický karcinoid ledviny. 
3/2008 pravostranná nefrektomie NE l.dx
6/2008 dle Octreoscanu ložisko proximální paže vpravo a pod levým jaterním lalokem .
5/2012 Octreoscan: vícečetná patologická ložiska ve skeletu žeber, páteře, pánve.
6/2013 scintigrafie skeletu - st.p. TEP pr. ramenního kloubu, popsáno, že se nejedná o metastatické. postižení skeletu.

Scintigrafie Octreoscanem 8/2014 (obr.1, 2):

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci s různou úpravou obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci s různou úpravou obrazů.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v bederním obratli a dále na ložisko v pánvi vpravo.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v bederním obratli a dále na ložisko v pánvi vpravo. / Závěr: mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity. Nález svědčí pro mnohočetné kostní metastázy neuroendokrinního nádoru.
Ve srovnání s posledním vyšetřením v květnu 2012 došlo k poměrně výrazné progresi nálezu. 

Pacient byl nadále léčen bisfosfonáty (Bondronát amp á 6mg) + analogem somatostatinu (Sandostatin LAR 30 mg i. m.).

Znovu byl onkoložkou v září 2015 odeslán ke kontrolnímu vyšetření k posouzení vývoje a efektu terapie:

Scintigrafie Octreoscanem: 

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a břicha s pánví za 4 hod. a 24 hod. (obr. 3, 4) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levé části pánve těsně pod acetabulem a na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní v blízkosti pravého SI skloubení.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v levé části pánve těsně pod acetabulem a na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní v blízkosti pravého SI skloubení. / 
Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli a dále na ložisko v proximální části pravé pažní kosti.

/ Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli a dále na ložisko v proximální části pravé pažní kosti. /
Popis vyšetření:

Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v levé ledvině (stav po pravostranné nefrektomii), játrech, střevě, močovém měchýři. Dále jsou za 4 a 24 hod. patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v kostech (páteř – zejména hrudní část, obě pažní kosti, levé rameno – lopatka, sternum, pánev, proximální část levé stehenní kosti). Dvě nepříliš kontrastní ložiska se zobrazují také v játrech – jedno v dolní části pravého laloku ventrálně a druhé v dolní části levého laloku mediálně. 
Závěr: mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v popsaných lokalizacích v kostech a játrech. Ve srovnání s posledním vyšetřením ze srpna 2014 žádné patologické ložisko nevymizelo. Došlo k progresi – jsou patrná nová ložiska v hrudní páteři, v pravé části pánve, v proximální části levé stehenní kosti a játrech.

Závěr:

U 40letého muže se stavem po pravostranné nefrektomii pro primární nebo sekundární (metastatický) karcinoid prokazujeme pomocí opakované octreotidové scintigrafie (čtvrté vyšetření během sedmi let) další progresi metastatického postižení ve skeletu a játrech ve srovnání s posledním vyšetřením ze srpna 2014. Bohužel k této další progresi dochází navzdory probíhající léčbě bisfosfonáty a především analogy somatostatinu.  
 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software