KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-250 ze dne 21.03.2017
 

Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině – mírná progrese

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: kazuistika již uvedena dříve – ONK-228
Pacient prodělal paliativní ileocekální resekci pro tumor terminální části ilea, zjištěna karcinomatosa peritonea a bránice, metastázy v obou jaterních lalocích. Histologicky byl prokázán neuroendokrinní tumor G2 generalizovaný v dutině břišní.
V září 2014 byl odeslán onkoložkou ke scintigrafickému vyšetření ke zhodnocení rozsahu postižení.

Scintigrafie Octreoscanem 9/2014 (obr. 1, 2):Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložiska ve sternu, dvou hrudních obratlích.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložiska ve sternu, dvou hrudních obratlích. / Pozorujeme mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích, skeletu (hrudní obratle, sternum, sternoklavikulární skloubení, žebro, nejméně dvě ložiska v pánvi), v krční uzlině. 
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro mnohočetná ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů – metastázy – v popsaných lokalizacích.

Po tomto scintigrafickém vyšetření byla nasazena terapie sandostatinem.
Nemocný byl rok po prvním scintigrafickém vyšetření odeslán onkoložkou ke scintigrafickému vyšetření ke zhodnocení efektu této terapie.

Scintigrafie Octreoscanem 9/2015:

I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 3) a za 24 hod. (obr. 4), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku a břicha kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 3) a za 24 hod. (obr. 4)Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku a dále na ložisko v kraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku a dále na ložisko v kraniální části pravého jaterního laloku. / 
Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém sternoklavikulárním skloubení a hrudním obratli.

/ Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v levém sternoklavikulárním skloubení a hrudním obratli. /
Je patrná fyziologická depozice radioaktivity v obou ledvinách, slezině, střevě, močovém měchýři. Dále pozorujeme mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích, skeletu (hrudní obratle, sternum, sternoklavikulární skloubení, žebro, nejméně dvě ložiska v pánvi), v krční uzlině. 
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro mnohočetné metastázy v popsaných lokalizacích. Oproti předchozímu vyšetření je patrné nové jedno až dvě ložiska v klíčních kostech v blízkosti obou sternoklavikulárních skloubení.

Závěr:
U 60letého muže jsme opakovaným scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu prokázali mnohočetné metastázy neuroendokrinního nádoru (s primární lokalizací ileocekálně) v játrech, skeletu, krční uzlině. Ve srovnání s předchozím vyšetřením před rokem bohužel došlo k mírné progresi i přes terapii sandostatinem.

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software