KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-254 ze dne 21.06.2017
 

Generalizovaný neuroendokrinní tumor neznámé lokalizace 


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
56letý muž, u něhož byl diagnostikován neuroendokrinní nádor G1 neznámé primární lokalizace generalizovaný do jater (stanoveno biopsií jater a histologickým vyšetřením). Od 12/2014 imunomodulační terapie Intron/Roferon. Za rok tato terapie přerušena při hepatotoxicitě.

Pacient byl onkologem odeslán ke scintigrafickému vyšetření. Je pátráno po primárním tumoru a navíc podle nálezu uvažováno o zahájení terapie Sandostatinem. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hodin (obr. 1-9).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace obrazu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace obrazu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. Řez transverzální, sagitální a koronární. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku.
Řez transverzální, sagitální a koronární. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. Řez transverzální, sagitální a koronární. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.
Řez transverzální, sagitální a koronární. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé části břicha buď v uzlině nebo ve střevě. Řez transverzální, sagitální a koronární. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé části břicha buď v uzlině nebo ve střevě.
Řez transverzální, sagitální a koronární. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko – část tkáně sleziny. Není to patologický nález.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložisko – část tkáně sleziny. Není to patologický nález. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na okrsek kontaminace. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na okrsek kontaminace. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na aktivitu v tlustém střevě. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na aktivitu v tlustém střevě. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na aktivitu v tlustém střevě. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na aktivitu v tlustém střevě. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, játrech, močovém měchýři, ve střevech. Dále jsou za 4 a 24 hod. patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v játrech a v břiše – buď ve střevě nebo lymfatické uzlině. 
Závěr: mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v játrech a jedno ložisko v uzlině nebo střevě. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, v tomto případě jde o metastázy neuroendokrinního tumoru v játrech, další metastázu v uzlině v břiše nebo velmi pravděpodobně o primární tumor ve střevě.

Závěr:
U pacienta byla vyšetřením Octreoscanem potvrzena generalizace neuroendokrinního nádoru do jater. Navíc jsme pravděpodobně lokalizovali primární nádor do střeva. 

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software