KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-257 ze dne 20.12.2017
 

Karcinoid plic s jaterními metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
U 71letého muže s radikální resekcí karcinoidu plic došlo ke generalizaci do jater. 

Pacient byl onkologem doporučen ke scintigrafickému vyšetření ke zhodnocení aktivity procesu v játrech a určení pozitivity či negativity sandostatinových receptorů.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 5 a 24 hod. (obr. 1, 2).


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT břicha a pánve 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v játrech.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT břicha a pánve 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v játrech. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v játrech.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v játrech. / Prokázali jsme několik patologických ložisek zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů. Jde o jaterní metastázy, ložiska extrahepatálně nezjišťujeme.


Závěr:
Po provedené resekci plicního karcinoidu potvrzujeme mnohočetné jaterní metastázy bez přítomnosti extrahepatálních nádorových ložisek. 
 Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, gabriela.havlova@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software