KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-261 ze dne 30.01.2018
 

Karcinoid céka s jaterní metastázou, progrese


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
Bližší údaje – kazuistika ONK-189.
68 letá žena.

NO: Pacientce byla před sedmi roky provedena pravostranná hemikolektomie pro karcinoid céka. Zpočátku vývoj uspokojivý. Na žádost onkoložky bylo provedeno scintigrafické vyšetření Octreoscanem za dva roky po operaci.

Závěr vyšetření: Pozorujeme dvě ložiska patologicky vyšší depozice radioaktivity.
První ložisko je lokalizováno v levém jaterním laloku a druhé v oblasti břicha v pravém mesogastriu. Zřejmě se jedná o lymfatickou uzlinu. Dvě patologická ložiska v popsaných lokalizacích se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů odpovídají tumoroznímu postižení při základní dg karcinoidu céka.

Na CT nalezena 2 ložiska v levém jaterním laloku a jedno ložisko v S VII (1 cm pod povrchem) a dále ložisko 2x1,5 cm v mesogastriu vpravo od bifurkace.
Pacientka byla indikována k revizi dutiny břišní a resekci jater z příčné laparotomie.
Za měsíc po scintigrafickém vyšetření byla provedena operace: Resectio hepatis e segmenti II-III, Vedge resection e segmenti S III, RF Ablatio tumoris segmenti S IV, exstirpatio lymphonodi mesocoli, laparoscopia diagnostica, sonografia peroperativa
Histologie: karcinoid,

Za dalších 6 měsíců po této operaci byla nemocná odeslána onkoložkou k opakovanému scintigrafickému vyšetření.

Závěr: zobrazeno jedno ložisko se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v pravém mesogastriu. Ve srovnání s posledním vyšetřením je toto ložisko obdobné, nepozorujeme dříve popsané ložisko v játrech

Za 57 měsíců po druhém vyšetření byla nemocná odeslána onkoložkou k další scintigrafické kontrole Octreoscanem. Pacientka má nádorovou duplicitu – karcinom prsu vlevo, stav po ablaci a po léčbě, stav po TEP kyčle s odstraněním metastatického ložiska. Scintigrafie skeletu – bez průkazu metastáz. Dle CT je patrné ložisko s progredující velikostí nad bifurkací aorty vpravo, nyní 4 cm, také postižení paraaortálních uzlin a susp. jater. Mírná elevace hladiny 5HIOK a chromograninu.

Scintigrafie Octreoscanem:

I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hodiny (obr. 1-8).Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.
Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo řez  transverzální, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v epigastriu.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vlevo řez transverzální, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v epigastriu. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v epigastriu.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v epigastriu. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / 
Kromě fyziologické depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevech pozorujeme ložiska patologicky zvýšené akumulace radioindikátoru v oblasti břicha v pravém mesogastriu, epigastriu, ložiska v obou jaterních lalocích – metastázy neuroendorinního tumoru céka. Ve srovnání s posledním vyšetřením dochází k progresi.

Závěr:
Opakovaným scintigrafickým vyšetřením jsme zjistili progresi metastáz neuroendokrinního nádoru céka.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
Lékařské fakulty Ostravské univerzity
a
Fakultní nemocnice Ostrava
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software