KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-263 ze dne 23.05.2018
 

Generalizovaný neuroendokrinní tumor s metastázami ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN OstravaKazuistika:
69letá žena byla vyšetřována pro vertebrogenní obtíže. Byla zjištěna četná patologická ložiska jater charakteru metastáz, na CT je patrná výrazně difuzně nehomogenní struktura skeletu charakteru osteoplastických metastáz. 

Nemocná byla internistou odeslána ke scintigrafii skeletu v rámci došetření zdroje malignity.

Celotělové scintigramy (obr. 1) jsme provedli 2,5 hod. po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia Intevo firmy Siemens. Obr. č 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci. /


Závěr: mnohočetná patologická ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v krční, hrudní a bederní páteři, žebrech, pánvi, sternu, stehenních kostech, pravé pažní kosti, skeletu rukou svědčící pro masivní metastatické postižení skeletu.

Kromě patologických ložisek ve skeletu a játrech bylo následně objeveno ložisko pod levou ledvinou a patologický nález v lymfatických uzlinách retroperitonea. Histologie z resekátu ložiska retroperitonea: neuroendokrinní karcinom, původ v.s. v tenkém střevě. 

Pacientku odeslala onkoložka k dalšímu scintigrafickému vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia Intevo firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 2-10).

 


Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 4

/ Obr. č. 4Obr. č. 5

/ Obr. č. 5Obr. č. 6

/ Obr. č. 6Obr. č. 7

/ Obr. č. 7Obr. č. 8

/ Obr. č. 8Obr. č. 9

/ Obr. č. 9Obr. č. 4-10: Fúze obrazů SPECT a CT. Řezy transverzální, sagitální, koronární. Zaměřeno na mnohočetná ložiska ve skeletu, játrech. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4-10: Fúze obrazů SPECT a CT. Řezy transverzální, sagitální, koronární. Zaměřeno na mnohočetná ložiska ve skeletu, játrech. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 


Na scintigramech pozorujeme mnohočetná ložiska patologicky zvýšené akumulace radioaktivity a to:
- ve skeletu - mnohočetná ložiska v celém průběhu páteře v úrovni Th4, Th7, Th10, v oblasti kostovertebrálního skloubení vpravo v úrovni Th6-Th9 (v.s. i příčné výběžky obratlů), v bederní páteři v úrovni L3 (celkově je vyšší aktivita v celé dolní bederní páteři), v levé lopatce kaudálně, v X. žebru vpravo, v pánvi několik ložisek v kosti kyčelní vpravo, ložisko v lopatě kosti kyčelní vlevo, ložiska v sakru, ložisko v humeru vpravo proximálně, vícečetná ložiska v obou femorech.
- v měkkých tkáních - v hypodenzním ložisku levého laloku jater, v patologicky zvětšené lymfatické uzlině paraaortálně (vel. 20 mm) ve výši L2/3.
Naznačeno další drobné ložisko akumulace subkapsulárně v pravém laloku jater, může se ale jednat i o aktivitu v přiléhajícím žebru. Lehce vyšší je depozice radiofarmaka i ve stěně břišní ve střední čáře, zde se může jednat o arteficiální zobrazení granulační tkáně v oblasti jizvy po laparotomii.
Závěr: Patologický scintigram - detekujeme mnohočetná ložiska patologicky zvýšené akumulace somatostatinových receptorů ve skeletu, v játrech a v lymfatické uzlině paraaortálně, ukazující generalizaci neuroendokrinního tumoru.

Závěr:
Scintigrafií skeletu a scintigrafickým vyšetřením pomocí indiem značeného octreotidu potvrzujeme generalizaci neuroendokrinního nádoru ve skeletu, játrech a lymfatické uzlině. 
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software