KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-269 ze dne 19.10.2018
 

Neuroendokrinní tumor hlavy pankreatu s metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
NO: 52letá žena, u které byl před osmi roky zjištěn dobře diferencovaný neuroendokrinní tumor hlavy pankreatu. Před rokem provedeno vyšetření MRI jater, s v.s. víceložiskovými změnami – metastázy? Na PET/CT bez zjevného potvrzení metastáz. Vzestup hladiny chromograninu, časté stolice 8-10x denně, více unavená. 

Odeslána onkologem k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 5 hod. a 24 hod. (obr. 1-8) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko povrchově v břišní stěně vpravo.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko povrchově v břišní stěně vpravo. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém laloku ventrokraniálně.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém laloku ventrokraniálně.
Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v pravém laloku dorzálně.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v pravém laloku dorzálně. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v pravém laloku dorzálně.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v pravém laloku dorzálně. / 
Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko povrchově v břišní stěně vpravo.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko povrchově v břišní stěně vpravo. / 
Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a dolní části hrudníku 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Patrné ložisko v levém jaterním laloku a v dorzální části pravého laloku jater.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a dolní části hrudníku 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Patrné ložisko v levém jaterním laloku a v dorzální části pravého laloku jater. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a dolní části hrudníku 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Patrné ložisko povrchově v břišní stěně vpravo.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a dolní části hrudníku 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Patrné ložisko povrchově v břišní stěně vpravo. / 
Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech (nejméně čtyři ložiska – dvě v levém laloku a dvě v pravém laloku ventrálně a dorzálně), v břišní stěně (pravděpodobně implantační metastáza). 
Nález svědčí pro metastázy neuroendokrinního tumoru. 

Závěr:


U 52leté nemocné jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali mnohočetné jaterní metastázy a zřejmě implantační metastázu v břišní stěně.
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software