KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-271 ze dne 19.10.2018
 

Neuroendokrinní tumor ilea a mesenteria


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
NO: 74letý pacient s nádorovou duplicitou, s karcinomem prostaty (T3bN1M0, hormonální terapie a zevní radioterapie pánve) a nově zjištěným nádorem ilea (stav po resekci, enteroenteroanastomóze a exstirpaci rezistence z mesenteria. Histologie: neuroendokrinní tumor G1). Dle USG suspektní metastatické postižení jater. 

Odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem k posouzení pozitivity somatostatinových receptorů před zahájením terapie analogy Sandostatinu. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-6) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku. / 
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko ve ventrolaterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko ve ventrolaterální části pravého jaterního laloku. / 

Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko na rozhraní obou jaterních laloků.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko na rozhraní obou jaterních laloků. /
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko ve ventrolaterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko ve ventrolaterální části pravého jaterního laloku. / 

Závěr: ložiskově zvýšená hustota somatostatinových receptorů v játrech (tři ložiska) v místě hyperdenzních okrsků dle ldCT – nález svědčí pro jaterní metastázy neuroendokrinního nádoru. Bez dalších patrných patologických ložisek. 

Závěr:

U 74letého muže s neuroendokrinním tumorem ilea a mesenteria jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali vícečetné jaterní metastázy.   
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , havel.martin@gmail.com

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software