KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-273 ze dne 21.01.2019
 

Zobrazení jaterní metastázy na scintigrafii skeletu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
74letá pacientka s dg adenokarcinom příčného tračníku, stav po paliativní resekci příčného tračníku a omenta, s metastázami na peritoneu a omentu, v játrech, stav po chemoterapii. Byla onkologem odeslána na naši kliniku ke scintigrafii skeletu.

Celotělové scintigramy jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory LEHR, dále navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) Th a L páteře kombinovanou s CT (obr.1-3).Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. SPECT/CT zaměřeno na ložiska v hrudní páteři.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. SPECT/CT zaměřeno na ložiska v hrudní páteři. / Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. SPECT/CT zaměřeno na jaterní metastázu.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. SPECT/CT zaměřeno na jaterní metastázu. / Pozorujeme výraznou esovitou skoliosu Th/L páteře, ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v krční, hrudní a bederní páteři, levém kolenním kloubu a v oblasti jaterní metastázy. Retence radiofarmaka v pravé ledvině a pravém ureteru. 
Nález ve skeletu nejspíše podmíněn pokročilými degenerativními změnami, metastatické postižení skeletu méně pravděpodobné. Akumulace radiofarmaka v oblasti jaterní metastázy. 

Závěr:
Uvedena kazuistika nemocné, u níž zjišťujeme depozici radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v jaterní metastáze. 
 Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software