KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-279 ze dne 05.02.2019
 

Generalizovaný plicní tumor


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 
Kazuistika
NO: 69letý pacient s generalizovanou lymfadenopatií dle PET/CT a osteolytickým ložiskem v obratli C1 a ložisky v plicích - susp. prim. origo v plicích, dle CT v mediastinu četné zvětšené lymfatické uzliny, dif. dg. tumor plic nebo střev. Endoskopicky provedena excize z léze v nosohltanu a exstirpována uzlina v oblasti krku, histologie: krční LU – metastáza adenokarcinomu, z nosohltanu - zánět chronický NSA.
Bronchoskopicky nyní bez přímých známek tumoru, provedena katetrizace z horních laloků, vlevo z Bd3 drobné slizniční krvácení, poté punkce kariny trachey. Provedena hemicolectomia l. dx laparoskopica, histologie: těžká dysplazie.
MR C páteře: v prostoru C3/4 těžká degenerace disku s dorsální herniací, která obliteruje přední epidurální prostor. Spinální kanál redukován na 7-8 mm, metastatické postižení laterální masy C1 obratle vlevo, bez útlaku míchy, stenóza C3/4 s myeloplastickým ložiskem. Dle vyšetření neurochirurgem neindikována neurochirurgická intervence metastatického postižení obratle C1, vhodné ozáření ložiska Cyber Knifem, krční límec - analgetický efekt.
Před měsícem tedy provedeno paliativní ozáření metastázy levé poloviny obratle C1 pomocí stereotaktické radioterapie s online řízením obrazem Cyber Knife (SBRT – Stereotactic Body Radiation Therapy).
Dávka: 24 Gy á 8 Gy.

Na doporučení pneumologa byla provedena scintigrafie skeletu
Celotělové scintigramy (obr. 1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. 
Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) krční páteře kombinovanou s CT (obr. 2-3)


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – dvojí modulace obrazů


/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – dvojí modulace obrazů /
Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na ložisko v levé části obratle C1 - řezy transverzální, sagitální a koronální

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na ložisko v levé části obratle C1 - řezy transverzální, sagitální a koronální /Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT -  řez sagitální, koronální a transverzální

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT - řez sagitální, koronální a transverzální /


Pozorujeme patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v levé části obratle C1, čemuž na ldCT odpovídá výrazně hypodenzní ložisko. Málo výrazná ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v obou zápěstích.
Závěr: patologické ložisko zvýšené osteoblastické aktivity v levé části obratle C1, čemuž na ldCT odpovídá výrazně hypodenzní ložisko - zřejmě podmíněno uváděnou metastázou. Drobná ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v obou zápěstích při degenerativních a zánětlivých změnách.


Závěr 
V uvedeném případě jsme scintigrafií skeletu doplněnou o fúzi SPECT/CT potvrdili patologické ložisko v kostní metastáze v levé části krčního obratle C1.
 Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software