KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-287 ze dne 13.05.2019
 

Neuroendokrinní tumor plic, nespecifický scintigrafický nález


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
NO: 59letá žena s neuroendokrinním nádorem pravé plíce, stavem po pravostranné bilobektomii, bez další adjuvantní léčby. Nyní s elevací hladiny chromograninu v séru. Dle bronchoskopie bez jednoznačné recididy v pahýlu. 

Odeslána lékařkou z plicní ambulance k vyšetření Octreoscanem k posouzení pozitivity somatostatinových receptorů, záchytu případné recividy nádoru. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a části břicha za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-4) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na drobné ložisko dorzobazálně v pravé plíci.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na drobné ložisko dorzobazálně v pravé plíci. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na drobné ložisko dorzobazálně v pravé plíci.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na drobné ložisko dorzobazálně v pravé plíci. / Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na drobné ložisko dorzobazálně v pravé plíci.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na drobné ložisko dorzobazálně v pravé plíci. /Závěr: lehce vyšší depozice značeného penteotridu dorzobazálně v pravé plíci subpleurálně, respektive v místě drobného lemu fluidothoraxu – nález není specifický, může odpovídat i jen pooperačním či zánětlivým změnám. Dále určitá ložiska zvýšené hustoty somatostatinových receptorů nejsou patrná. 

Závěr:

Jedná se zřejmě o nespefický nález při vyšetření Octreoscanem v důsledku pooperačních nebo zánětlivých změn. 
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, havel.martin@gmail.com

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software