KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-288 ze dne 13.05.2019
 

Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, hodnocení efektu terapie


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
Bližší údaje – kazuistika ONK-231, ONK-247 a ONK-265
U dnes 72leté ženy byla před třemi roky peroperačně zjištěna jaterní metastáza. Histologicky se jednalo o metastázu karcinoidu. Dále byla prokázána nádorová infiltrace terminálního ilea a céka v délce cca 12 cm s četnými metastázami v břišních uzlinách. 
Byla u nás opakovaně scintigraficky vyšetřena (03/2015, 05/2015, 10/2015, 11/2016 a 01/2018).

Scintigrafie Octreoscanem 11/2016:

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v hrudníku těsně vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložisko v hrudníku těsně vpravo od střední čáry. /


Prokazujeme patologické ložiskové léze se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v hrudníku (jedna lymfatická uzlina pretracheálně) a v břichu (dvě lymfatické uzliny v mesenteriu nebo podél a. ileocolica). Ve srovnání se dvěma předchozími scintigrafickými vyšetřeními (05/2015 a 10/2015) je tento patologický nález nový.

Nemocná byla onkoložkou odeslána k dalšímu, pátému scintigrafickému vyšetření ke zhodnocení efektu terapie analogy somatostatinu (probíhá léčba Somatuline Autogel 120 mg s.c., nyní 13. aplikace).

Scintigrafie Octreoscanem 01/2018:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a části pánve kombinovanou s CT (obr. 2-5).

Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v hrudníku těsně vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložisko v hrudníku těsně vpravo od střední čáry. / 
Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v hrudníku těsně vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložisko v hrudníku těsně vpravo od střední čáry. /Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jedno ze dvou ložisek v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jedno ze dvou ložisek v pravém mesogastriu. / Prokazujeme patologické ložiskové léze se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v hrudníku (jedna lymfatická uzlina pretracheálně) a v břichu (dvě lymfatické uzliny v mesenteriu nebo podél a. ileocolica). Ve srovnání s předchozím scintigrafickým vyšetřením 11/2016 je tento patologický nález identický.


Závěr:
Při probíhající léčbě analogem somatostatinu opět stejně jako při předchozím vyšetření zjišťujeme patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů ve dvou lymfatických uzlinách v břiše a jedné uzlině v hrudníku pretracheálně. 
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software