KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-290 ze dne 13.05.2019
 

Neuroendokrinní nádor appendixu s metastázou v pankreatu nebo lymfatické uzlině


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 53letý muž s histologicky prokázaným neuroendokrinním nádorem appendixu se stavem po appendektomii (před čtyřmi měsíci) a následné pravostranné hemikolektomii (před necelými třemi měsíci), přičemž tukové vazivo a 13 lymfatických uzlin v okolí tlustého střeva stejně jako odstraněný vzestupný tračník již bez známek malignity. 

USG břicha před 14 dny: játra bez ložiskových změn, pankreas nezvětšený, bez ložiskových změn. 

Odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 7 hod. a 24 hod. (obr. 1-7) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření  7 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 7 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 7 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pankreatu nebo lymfatické uzlině.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 7 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pankreatu nebo lymfatické uzlině.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 7 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pankreatu nebo lymfatické uzlině.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 7 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pankreatu nebo lymfatické uzlině. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pankreatu nebo lymfatické uzlině.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pankreatu nebo lymfatické uzlině. / Závěr: nález svědčí pro nádorové postižení (s expresí somatostatinových receptorů) v oblasti hlavy pankreatu nebo přilehlé lymfatické uzlině.

Závěr:
U 53letého pacienta s neuroendokrinním nádorem appendixu jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali metastatické postižení hlavy pankreatu, eventuálně v přilehlé lymfatické uzlině. 
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software