KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-296 ze dne 04.07.2019
 

Žaludeční karcinoid s metastázami, mírná regrese nálezu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika: Na bližší údaje odkazuji na kazuistiky ONK-192 a ONK-252

Nyní 60letý muž byl u nás vyšetřen před 6 a 2 roky a dvěma měsíci s dg stav po totální gastrektomii pro vícečetný nález karcinoidu s negativním nálezem ve vyšetřených břišních uzlinách.

Poslední scintigrafie Octreoscanem 11/2015: 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu, vpravo dole zaměřeno na drobné ložisko v pravém mesogastriu laterálněji, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu,
vpravo dole zaměřeno na drobné ložisko v pravém mesogastriu laterálněji, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. /
Obr. č. 2: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 2: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, 
vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu. / 

Prokázali jsme dvě patologická ložisko se zvýšenou depozicí radiofarmaka v pravém mesogastriu – jedno větší mediálnější, druhé drobné laterálně. Ve srovnání s vyšetřením v únoru 2012 je nález nový, tehdy popisované ložisko bylo těsně vpravo u střední čáry v oblasti umbilikální.

K opakovanému (již třetímu) vyšetření byl nemocný odeslán onkoložkou s dotazem na možnou progresi. 

PET/CT 07/2017: nález stabilizován, bez progrese velikosti. Pacient má nyní kolikovité bolesti břicha. Hladina chromograninu A v séru a 5-HIOK v moči není zvýšená. 

Další scintigrafie Octreoscanem 01/2018

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha a části pánve spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 4 a 24 hod. po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) (obr. 3-5)Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo)  a 24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 4: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu..

/ Obr. č. 4: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, 
vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu. /Obr. č. 5: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 5: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, 
vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu. / Prokazujeme patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v pravém mesogastriu, tomu odpovídá jasně patrné ložisko na CT. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci. 
Ve srovnání s vyšetřením z listopadu 2015 je nález ložiska obdobný, dříve popisované druhé drobné ložisko laterálněji již patrné není. 

Závěr:

U 60letého muže se zjištěným karcinoidem žaludku, jenž byl kompletně odstraněn, prokazujeme jedno patologické ložisko se zvýšenou depozicí radiofarmaka v pravém mesogastriu mediálně. Ve srovnání s vyšetřením v listopadu 2015 je nález tohoto ložiska obdobný, dříve popisované druhé drobné ložisko v pravém mesogastriu laterálněji již patrné není.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, gabriela.havlova@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software