KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-297 ze dne 04.07.2019
 

Neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými jaterními a plicními metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

Dnes 52letá žena s neuroendokrinním tumorem pankreatu a jaterními metastázami, stavem po subtotální resekci pankreatu 09/2014 a odstranění několika jaterních metastáz 03/2017. Provedena explorativní laparotomie 01/2018 s inoperabilním nálezem mnohočetných drobných jaterních metastáz velikosti 3-15 mm. 

Pacientka byla opakovaně vyšetřena pomocí Octreoscanu 09/2015, 10/2016 a 06/2017 – všechna vyšetření byla negativní.

Znovu byla onkoložkou odeslána 03/2018 ke scintigrafickému vyšetření k průkazu somatostatinových receptorů před možným nasazením terapie analogy somatostatinu.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 3 a 24 hod. (obr. 1-5).Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 3 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 3 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT 3,5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT 3,5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé plíci. /Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na další proximální ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na další proximální ložisko v levé plíci. / Závěr: dvě patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v levém plicním křídle. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, tedy pro metastázy neuroendokrinního tumoru v levé plíci. 

Závěr:
Po předchozích třech negativních scintigrafických vyšetřeních nyní pozorujeme dvě plicní metastázy. Peroperačně prokázané jaterní metastázy neakumulují radiofarmakum.     
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software