KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-301 ze dne 09.01.2020
 

Neuroendokrinní tumor plíce s uzlinovými a suspektními kostními metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 49letá žena prodělala v červenci 2017 lobektomii horního laloku pravé plíce pro typický neuroendokrinní nádor G1, Ki67 15-20 %, s pozitivními uzlinami, pT1bN2Mx.
V srpnu 2017 byla odeslána onkoložkou ke zhodnocení aktuálního rozsahu onemocnění, k vyloučení generalizace. V plánu je dále adjuvantní onkologická léčba.

Scintigrafie Octreoscanem
I.v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 5 a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT za 5 a za 24 hod. (obr. 1-5).

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Dvojí modulace obrazu. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Dvojí modulace obrazu. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části hlavice levé pažní kosti.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části hlavice levé pažní kosti. / 
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v kosti kyčelní vpravo těsně u SI skloubení.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v kosti kyčelní vpravo těsně u SI skloubení. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na pravý lalok štítné žlázy.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na pravý lalok štítné žlázy. / Pozorujeme ložiska zvýšené depozice radioaktivity v levé pažní kosti proximálně a v pravé kosti kyčelní – nálezy jsou suspektní z generalizace neuroendokrinního nádoru do skeletu. Dále je zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti pravého laloku štítné žlázy, přičemž je pacientka po levostranné lobektomii štítné žlázy – nález atypický, vhodné endokrinologické vyšetření.

Závěr:
U 49leté nemocné jsme scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu zjistili suspektní kostní metastázy v levé pažní kosti a pravé kosti kyčelní. Dále je atypický nález v pravém laloku štítné žlázy, je vhodné endokrinologické došetření. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, havel.martin@gmail.com

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software