KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-303 ze dne 09.05.2020
 

Neuroendokrinní nádor rekta s mnohočetnými metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

64letá žena. 
Dg. neuroendokrinní karcinom rekta G3,L1,Pn1, histol. atypický karcinoid, resectio rectosigmoideii laparoscopica, peroperační rektoskopie - TU a infiltrace v 5 cm vpravo ventrálně. Histologie - rektum- neuroendokrinní karcinom (NEC G3), prorůstá svalovinou do subserozního tuku, pT3, pN0 (0/6), Ki 67 30%, počet 22 mitoz/10HPF, lymfangioinvaze, perineurál. šíření, diskontinuální šíření, resekční linie intaktní.
Adjuvantní CHT. Incize útvaru parietálně a temporálně vpravo, histol. neuroendokrinní karcinom, Ki67 25-30%. 
Paliativní RT na oblast meta ložisek na kalvě, bez efektu. 

U nás provedeno vyšetření PET/CT (obr. 1-3)


Obr.č. 1

/ Obr. č. 1  /Obr. č. 2

/ Obr. č. 2 Obr. č. 1-3: Hybridní zobrazení PET/CT.

/ Obr. č. 1-3: Hybridní zobrazení PET/CT. / Závěr: Prokazujeme lehce vyšší akumulaci FDG v nehomogenním, nepravidelně se vysycujícím ložisku nasedajícím na tělo a kaudu pankreatu, dále v drobných četných ložiscích v měkkých tkáních kalvy, zde nález svědčí pro přítomnost viabilní nádorové tkáně.
Nález v oblasti malé pánve může patřit jen pooperačním a postterapeutickým změnám, nicméně lokální progresi onemocnění nelze vyloučit (uptake FDG je v případě neuroendokrinních nádorů variabilní).

Nemocná byla onkoložkou odeslána osm měsíců po vyšetření PET/CT ke scintigrafickému vyšetření ke zjištění přítomnosti somatostatinových receptorů před možnou léčbou analogy somatostatinu.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a za 5 hod. provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 4-11). K plánovanému přeměření za 24 hodin po aplikaci RF se pacientka nedostavila, telefonicky se omluvila, že má silný průjem (po standardní přípravě laxativy) a cítí se slabá. Původně plánováno cílené tomografické došetření ložisek na krku a hrudníku).


Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace obrazů.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace obrazů. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko  v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko  v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko  v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko  v pánvi.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi. /Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko  v pánvi.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi. / Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko  v pánvi.

/ Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi. / Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko  v pravé kyčli.

/ Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravé kyčli. / Závěr: Nález svědčí pro přítomnost vícečetných patologických ložisek zvýšené denzity somatostatinových receptorů ve skeletu, v játrech, pankreatu, uzlinách, susp. vícečetné infiltráty na peritoneu při karcinomatóze.

Závěr:
Prokázali jsme rozsáhlou generalizaci neuroendokrinního nádoru rekta.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software