KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-307 ze dne 09.05.2020
 

Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými jaterními metastázami bez zjištění primárního nádoru, kontrolní vyšetření


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity K podrobným údajům odkazuji na kazuistiku ONK-260.

NO: 59letý pacient.
Dg metastatické postižení jater při neznámém primárním tumoru – z biopsie jater.

Před rokem byl odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem (obr. 1)Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4,5 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4,5 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /


Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech (nejméně šest ložisek, všechna v pravém laloku). Největší léze jsou nejspíše centrálně nekrotické. Extrahepatálně bez průkazu jiných ložisek se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů. 

Vzhledem k pozitivitě scintigrafického nálezu byla nasazena terapie somatulinem.
K opakovanému vyšetření jej odeslala onkoložka po roční terapii. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. (obr. 2-8) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a hybridní zobrazení SPECT/CT za 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a hybridní zobrazení SPECT/CT za 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. / 


Závěr: vícečetná patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka různě velká splývající nepravidelného tvaru v pravém jaterním laloku, vesměs s centrálními defekty. Na ldCT má část z nich anatomický korelát, některá jako hypodenzní ložiska (případně ještě s dalším výrazně hypodenzním okrskem uvnitř tohoto většího ložiska) - tedy ložiska zvýšené denzity somatostatinu, zřejmě s nekrotickými okrsky.
Ve srovnání s vyšetřením před rokem jsou jaterní ložiska o něco větší, více splývající.

Závěr:

U 59letého muže léčeného rok analogem somatostatinu jsme pomocí vyšetření Octreoscanem potvrdili mnohočetné jaterní metastázy neuroendokrinního tumoru. Ve srovnání s vyšetřením před rokem jsou jaterní ložiska o něco větší, více splývající. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software