KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-308 ze dne 09.05.2020
 

Neuroendokrinní tumor s metastázami v játrech a pravděpodobným primárním tumorem v mezogastriu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika: 
73letá žena. Zjištěno mnohočetné ložiskové postižení jater charakteru metastáz, origo nejasné. Biopsie jaterního ložiska – histologické vyšetření: neuroendokrinní tumor G1 metastatický, imunohistochemicky: CD56 neg., Ki-67 2 % buněk pozitivní, chromogranin 100 % buněk pozitivní, AE1/AE3 slabě pozitivní 80 % buněk, synaptofyzin slabě pozitivní 90 % buněk.
Před zahájením léčby analogy somatostatinu byla nemocná onkoložkou odeslána ke scintigrafickému vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia Intevo firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 1-9).Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložiska v pravém jaterním laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložiska v pravém jaterním laloku.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na jaterní ložisko. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na jaterní ložisko. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace obrazů.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace obrazů. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko ve středním mezogastriu ventrálně. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko ve středním mezogastriu ventrálně. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 


Závěr:
Zjišťujeme patologické nepravidelné ložisko zvýšené depozice radiofarmaka převážně oválného tvaru (s maximem depozice v distální části) promítající se do středního mezogastria ventrálně těsně vlevo od střední čáry velikosti 33x54x62 mm a mnohočetná různě velká ložiska v obou jaterních lalocích (v části z nich je na ldCT mírně snížená denzita), což svědčí pro mnohočetná ložiska se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů, tedy pro metastázy a případně primární neuroendokrinní tumor (v mezogastriu).
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software