KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-315 ze dne 14.12.2020
 

Neuroendokrinní tumor neznámé lokalizace s četnými metastázami jater a v mezenteriu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 65letá žena, u níž byl operačně potvrzen neuroendokrinní tumor G2 KI 67:3 %, s vyšším odpadem HIOK v moči, dle PET/CT s postižením zadního mediastina, mezenteria a jaterními ložisky, odstranění metastázy parietálního peritonea, neznámá lokalizace primárního nádoru.

Odeslána onkologem k vyšetření Octreoscanem před zvažovanou terapií Somatulinem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. (obr. 1-7) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v úrovni L3/4.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v úrovni L3/4.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v úrovni L3/4.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v úrovni L3/4. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Závěr: mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech (asi 10) většinou bez korelátu v ldCT (jen jedno největší v levém laloku je patrné), dále kontrastní nepravidelné laločnaté ložisko v mezenteriu velikosti 48x19 mm v úrovni L3/4. 

Závěr: 
U 65leté pacientky scintigraficky zjišťujeme mnohočetná jaterní ložiska a ložisko v mezenteriu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software