KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-321 ze dne 23.01.2021
 

Neuroendokrinní tumor pravé plíce s generalizací


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
U nyní 60leté ženy byla před čtyřmi roky provedena torakoskopická pravostranná dolní lobektomie pro bronchogenní NET pravé plíce pT1bN1-2M0 G2.
Poté dle CT metastázy v játrech a na scintigrafii skeletu (na jiném pracovišti) vícečetné kostní metastázy. 

Odeslána onkoložkou ke scintigrafickému vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) krku, hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-7).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levém laloku štítné žlázy.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levém laloku štítné žlázy. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levém laloku štítné žlázy. Dále patrné ložisko nejspíše v těle obratle Th1.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levém laloku štítné žlázy.
Dále patrné ložisko nejspíše v těle obratle Th1. / 
Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi v kosti kyčelní v blízkosti pravého SI skloubení.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi v kosti kyčelní v blízkosti pravého SI skloubení. / Prokázali jsme přítomnost většího množství patologických ložisek se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v pravém jaterním laloku, pánvi, obratli Th1, v mediastinu paraezofageálně vpravo, v levém laloku štítné žlázy.

Závěr:
Scintigraficky jsme zjistili mnohočetné metastázy neuroendokrinního nádoru pravé plíce.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software