KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-325 ze dne 30.04.2021
 

Neuroendokrinní tumor s metastázami v játrech, plíci a uzlině v mediastinu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 67letý muž s karcinoidem gr. II s metastázami v uzlinách mediastina, v.s. játrech, skeletu sterna a satelitem v pravé plíci. 

Odeslán pneumologem k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-6) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a břicha 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v laterokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a břicha 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Zaměřeno na ložisko v laterokraniální části pravého jaterního laloku.
Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu pod bifurkací trachey.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu pod bifurkací trachey. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kaudální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kaudální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / Závěr: metastázy neuroendokrinního nádoru v játrech, plíci a mediastinu pod bifurkací trachey.

Závěr:
U 67etého muže s neuroendokrinním tumorem neznámé lokalizace prokazujeme mnohočetné metastázy v játrech, plíci a uzlině v mediastinu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software