KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-330 ze dne 24.06.2021
 

Autonomní adenom štítné žlázy a terapie 131I


MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

71letá pacientka byla odeslána praktickým lékařem do endokrinologické ambulance pro hmotnostní úbytek 6 kg průběhu posledního půlroku a pro současně zjištěnou supresi TSH. Pacientka byla bez dalších subjektivních potíží, necítila se zvýšeně unavená nebo neadekvátně nervózní, chuť k jídlu měla normální. Stolice byly normální konzistence a četnosti, neudávala palpitace, byla bez tremoru končetin či zvýšené potivosti. Endokrinolog pacientku vyšetřil, laboratorně potvrdil supresi TSH, zjistil elevaci fT4 na 1,5násobek normy a nasadil Thyrozol v dávce 10 mg denně. Sonograficky zjistil nodózní strumu s dominujícím uzlem v levém laloku o objemu 26 ml, který jej téměř celý vyplňoval. Scintigrafické vyšetření štítné žlázy (provedené za 15 minut po i.v. podání 120 MBq 99mTc-technecistanu sodného za použití 99Mo/99mTc-generátoru UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), potvrdilo autonomní adenom v levém laloku se supresí paranodulární tkáně a pravého laloku. (obr. č. 1). Byla doporučena terapie 131I (radiojódem) na lůžkovém oddělení kliniky nukleární medicíny, kterou pacientka akceptovala. Za hospitalizace byla zopakována laboratorní vyšetření, která potvrdila přetrvávající supresi TSH a nadprodukci fT4. Byla změřena akumulace radiojódu ve štítné žláze (53 %), vypočten efektivní poločas 131I. Absorbovaná dávka byla určena 500 Gy/g autonomního adenomu a následně podle Marinelliho rovnice byla vypočtena plánovaná aktivita - 1080 MBq, která byla jednorázově podána per os ve formě roztoku. Při léčbě došlo k akcentaci hypertenze s tachykardií, které byly zvládnuty medikamentózně, a pacientka byla po 10 dnech propuštěna domů. Ke kontrolní hospitalizaci se pacientka dostavila za 6 měsíců. Byla zopakována všechna vyšetření. Sonograficky došlo ke zmenšení uzlu v levém laloku, scintigraficky došlo k eliminaci autonomního adenomu (obr. č. 2) a dále se normalizovaly hodnoty TSH, fT4, fT3. 


Obr.č.1: Scintigrafie štítné žlázy před terapií 131I, autonomní adenom v levém laloku štítné žlázy, TSH 0,010 mU/l, fT4 16,2 pmol/l, fT3 6,45 pmol/l.

/ Obr.č.1: Scintigrafie štítné žlázy před terapií 131I, autonomní adenom v levém laloku štítné žlázy, TSH 0,010 mU/l, fT4 16,2 pmol/l, fT3 6,45 pmol/l. /
Obr. č. 2: Scintigrafie štítné žlázy po terapii 131I, TSH 1,910 mU/l, fT4 13,0 pmol/l, fT3 5,2 pmol/l.

/ Obr. č. 2: Scintigrafie štítné žlázy po terapii 131I, TSH 1,910 mU/l, fT4 13,0 pmol/l, fT3 5,2 pmol/l. / Diskuse:
Autonomní adenom štítné žlázy je benigní tumor, pro který je charakteristická nodozita ve štítné žláze, suprese TSH s event. nadprodukcí fT4 či fT3, scintigrafický nález funkčního (horkého) uzlu. Pro diagnostiku jsou základními vyšetřovacími metodami sonografie, scintigrafie a laboratorní vyšetření. Terapie je chirurgická nebo pomocí radiojódu. Druhá možnost je preferována u pacientů starších s řadou komorbidit a rizikem celkové anestezie, dále u pacientů, kteří mají obavu ze samotného chirurgického výkonu či perioperačních komplikací jako je např. paréza n. laryngeus recurrens. Terapie tyreostatiky má u funkčních autonomií omezený efekt. Léčba funkčních autonomií štítné žlázy radiojódem je efektivní, ověřená a bezpečná metoda.
 Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software