KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-331 ze dne 24.06.2021
 

Neuroendokrinní tumor pankreatu s jaterními metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
 
56letý muž s neuroendokrinním tumorem kaudy pankreatu.
CT břicha: tumor kaudy pankreatu velikosti min. 52 mm, zaujímající a. lienalis – biopsie. Mnohočetné ložiskové postižení jater – biopsie. Uzliny peripankreaticky, paraaortálně. Histologie 3 biopsie kauda pankreatu: pankreatický NET G1-G2, 1 biopsie ložisko jater: pankreatický NET G1-G2.

Nemocný byl onkoložkou odeslána ke scintigrafickému vyšetření k posouzení onemocnění před eventuálním zahájením léčby analogy somatostatinu.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a části pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-6).


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT se zaměřením na jaterní ložisko 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT se zaměřením na jaterní ložisko 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.Obr.3: CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v kaudě pankreatu.

/ Obr.3: CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v kaudě pankreatu. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v kaudě pankreatu.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v kaudě pankreatu. / Obr. č. 5: CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jaterní ložisko.

/ Obr. č. 5: CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jaterní ložisko. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jaterní ložisko.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jaterní ložisko. / Popis nálezu - závěr:
Prokazujeme obrovské množství ložisek se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v obou jaterních lalocích a v kaudě pankreatu velikosti cca 5,6x5,8 cm. 
Na ldCT velký počet hypodenzních ložisek v játrech. 

Zahájena léčba Somatuline Autogel 20 mg inj. s.c.

Závěr: U 56letého muže scintigraficky prokazujeme mnohočetná ložiska se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v játrech a jedno ložisko v kaudě pankreatu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software