KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-335 ze dne 24.06.2021
 

Neuroendokrinní tumor plíce a pankreatu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: Nyní 60letý muž se syndromem mnohočetné endokrinní neoplázie (MEN 1), karcinoidem levé píce se stavem po lobektomii levého dolního plicního laloku, stavem po operaci pankreatu pro gastrinom, duodenálním vředem, opakované operaci příštítnýcvh tělísek pro hyperparathyreózu. 

Nyní vysoké hladiny gastrinu v séru, odeslán chirurgem k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku, břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-4) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v břiše pod hlavou pankreatu v úrovni úseku D3 duodena velikosti 23x14 mm.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Zaměřeno na ložisko v břiše pod hlavou pankreatu v úrovni úseku D3 duodena velikosti 23x14 mm.
Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na laterální část levé klíční kosti.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na laterální část levé klíční kosti. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v břiše pod hlavou pankreatu v úrovni úseku D3 duodena velikosti 23x14 mm.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Zaměřeno na ložisko v břiše pod hlavou pankreatu v úrovni úseku D3 duodena velikosti 23x14 mm. / Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, játrech, močovém měchýři, ve střevech. Dále je za 4 a 24 hod. patrné patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v břiše pod hlavou pankreatu v úrovni úseku D3 duodena velikosti 23x14 mm. Je jen lehce akumulující ložisko v laterální části levé klíční kosti v místě její fraktury. 
Závěr: patologická ložisko zvýšené depozice radioaktivity v břiše pod hlavou pankreatu v úrovni úseku D3 duodena velikosti 23x14 mm, nejspíše se jedná o lymfatickou uzlinu. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, v tomto případě jde o metastázu neuroendokrinního tumoru.
Nespecifický nález - lehce akumulující ložisko v laterální části levé klíční kosti v místě její fraktury.

Závěr:
U 60etého muže s neuroendokrinním tumorem plíce a pankreatu prokazujeme solitární patologické ložisko se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v břiše pod hlavou pankreatu v úrovni úseku D3 duodena velikosti 23x14 mm. Jde nejspíše o uzlinovou metastázu, vzhledem k laboratornímu nálezu vysoké hladiny gastrinu v séru metastázu gastrinomu. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software