KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-336 ze dne 24.06.2021
 

Neuroendokrinní tumor appendixu, ložisko v céku


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: U 24letého muže byla provedena před 5 týdny laparoskopická appendektomie pro akutní flegmonozní appendicitidu (peroperačně zjištěna perforace appendixu). V oblasti resekční linie baze je stěna appendixu až do subserózy prostoupena strukturami dobře diferencovaného neuroendokrinního nádoru NET G1, velikosti minimálně 12x6 mm: Nádor dosahuje k hranici appendektomie. Vhodné vyloučit vedle primárního origa appendixu i prorůstání např. z terminálního ilea.
Kolonoskopie: baze céka a reziduum appendixu bez zjevné patologie, včetně terminálního ilea. 
Odeslán chirurgem k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod., 24 a 48 hod. (obr. 1-3) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).  Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v břiše v céku.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v břiše v céku. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 48 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v břiše v céku.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 48 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v břiše v céku. / 


Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, játrech, močovém měchýři, ve střevech. Dále je za 24 a 48 hod. patrné patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v břiše v bazi céka.. Nález může svědčit pro reziduum tumoru nebo pooperační změny, nelze jednoznačně rozlišit.

Závěr:
U 24letého muže s neuroendokrinním tumorem appendixu prokazujeme ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v břiše v bazi céka. Nález může svědčit pro reziduum tumoru nebo pooperační změny, nelze spolehlivě rozlišit.  
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software