KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-33 ze dne 8.2.2012
 

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic při souběhu plicního karcinomu a plicní embolizace


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod
Kombinace perfuzní a ventilační scintigrafie plic významně přispívá k potvrzení plicní embolizace. Patologický nález při tomto kombinovaném vyšetření však může mít celou řadu jiných příčin, např. karcinom plic.

Kazuistika
57 letá žena 

OA: Léčena pro nemalobuněčný bronchogenní karcinom pravé plíce T3N3M1, stav po chemoterapii (6x CHT Navelbin + CarboPt), před 14 dny ukončena radioterapie 23x2 Gy. Chronická obstrukční plicní nemoc. Operace: stp CHCE.
FA: Euphyllin, Helicid, Prednison, ACC long, Zyrtec, Gelclair, Neurol.
NO: Pacientka s bronchogenním karcinom pravé plíce. Dva dny otok levého předloktí, lehké otoky obou bérců, bez bolestí DKK, dlouhodobě dráždivý kašel bez expektorace, bez teplot, hůře se jí dýchá – námahová dušnost asi týden. Přijata na int. oddělení k vyloučení sukcesivní plicní embolie. 

Rtg plic a srdce: rozsáhlé zastření v pravé plíci

Duplexní sonografie žil LHK: žilní systém volně průchodný, lumen norm. šíře, v celém rozsahu volně stlačitelné, průtok přerušovaný. Závěr: volně průchodné vény LHK a v.suclavia vlevo.

Echokardiografie: porucha diastolické funkce LK, kontraktilita se nezdá porušená, dobrá funkce LK EF 55%, malý perikard. výpotek za hrotem, nepřímé známky plicní hypertenze neshledány, malý fluidothorax bil., především vpravo.

Doporučena scintigrafie plic k vyloučení nebo potvrzení plicní embolizace.


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá a zadní projekce) v poloze nemocné vsedě, kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1).Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře/


Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze i ventilace plic ve všech projekcích prokazujeme odpovídající defekt perfuze a ventilace v pravém horním laloku (v rozsahu apikálního a ventrálního segmentu) – tzv. match, defekt perfuze v celém levém horním laloku a v laterobazálním segmentu levého dolního laloku při normálním ventilačním scintigramu levé plíce – tzv. mismatch. 
Nález v pravé plíci podmíněn plicním karcinomem, nález v levé plíci svědčí pro čerstvou plicní embolizaci.


Závěr:
Perfuzní a ventilační scintigrafie plic je především využívána k průkazu nebo vyloučení plicní embolizace.
V popsaném případě 57 leté pacientky s bronchogenním karcinomem, která byla hospitalizována pro týden trvající námahovou dušnost, jsme kombinovanou perfuzní a ventilační scintgrafií plic zjistili lokalizací a rozsahem odpovídající perfuzní a ventilační poruchu pravé plíce (při výrazném nálezu na rtg plic) a rozsáhlou izolovanou poruchu perfuze při normální plicní ventilaci v levé plíci. Nález je podmíněn karcinomem pravé plíce a plicní embolizací do levé plíce.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software