KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-37 ze dne 04.05.2012
 

Plicní embolizace, pravděpodobně oboustranná -
kombinace plicní perfuzní a ventilační scintigrafie


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika

80 letý muž 

OA: Sinusová bradykardie postmedikamentosní při terapii betablokátorem, smíšená fatická porucha s převahou poruchy exprese nejasného data na podkladě nejspíše ischemického iktu v povodí ACM vlevo, stp kontuzi lebky, ICHS chron. bez sy AP, stp CABG, hemodynamicky NYHA II, zvětšená LS, malá Mi a Tri regurgitace, stopová Ao regurgitace, hraniční tlak v plícnici, EF LK 55-60%, As univ., 50% stenosa ACE vpravo.
Hypertenze III.st dle WHO, středně pokročilá renální insuficience na podkladě nefrosklerosy, hyperlipoproteinémie na dietě a statinu, benigní hyperplasie prostaty, glaukom, stp operaci tříselné kýly vpravo. 

NO: Pacient odeslán na interní oddělení pro pět dní trvající otok LDK do výše stehen. Subj. bolestivost LDK, pak pozoroval regresi otoku. Bez bolestí na hrudi, bez dušnosti či poruchy vědomí. Duplexní USG žil dolních končetin s průkazem subakutní ileofemorální, podkolenní a bércové hluboké žilní trombosy LDK. Na EKG RBBB. Na rtg srdce a plic plíce bez ložiskových změn, srdce doleva rozšířeno. Výrazněji zvýšená hladina D-dimerů 3,778 ug/ml (normální hladina 0-0,2 ug/ml). 

Doporučeno doplnit scintigrafii plic k vyloučení nebo potvrzení plicní embolizace.


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího pacienta 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocného vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacienta a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1). 

Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře.
Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace /

 

Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic ve všech projekcích pozorujeme těžkou hypoperfuzi až téměř defekt perfuze v pravém horním plicním poli. V horním laloku levé plíce jsou dva okrsky hypoperfuze. Při hodnocení scintigrafických obrazů ventilace plic ve všech projekcích pozorujeme jen mírně nehomogenní distribuci radioindikátoru v obou plicních křídlech - bez zřetelnějšího defektu. Závěr: Těžká hypoperfuze až téměř defekt perfuze v pravém horním plicním poli, dva okrsky hypoperfuze v horním laloku levé plíce. Normální ventilační scintigramy obou plic. Jedná se tedy o tzv. mismatch, je velká pravděpodobnost plicní embolizace do pravého horního laloku, s možností i postižení levého horního laloku.

Při posledním vyšetření perfuzní scintigrafie plic před 7 měsíci byl nález normální (obr. 2).
 

Obr. č. 2: Perfuzní scintigrafie plic provedená na dvoudetektorové tomografické scintilační kameře

/ Obr. č. 2: Perfuzní scintigrafie plic provedená na dvoudetektorové tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens v 8 projekcích –
přední, pravé boční, pravé zadní šikmé, pravé přední šikmé, zadní, levé boční, levé zadní šikmé a levé přední šikmé projekci. /


 

Následovala léčba nízkomolekulárním heparinem. Doporučen 3 denní klid, elevace končetin, bandáž. Pak propuštěn z nemocnice s nasazenou terapií Warfarinem.


Závěr:
Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic u 80 letého nemocného odhalila plicní embolii, zřejmě oboustrannou. Zdrojem embolů byla s největší pravděpodobností zjištěná hluboká žilní trombóza LDK.

  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

vojtech.ullmann@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software