KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-40 ze dne 04.05.2012
 

Význam plicní scintigrafie pro hodnocení efektu terapie embolie do plic


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Lubomír Mrhač, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava-Poruba 
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika
78 letá nemocná
OA: stav po CMP s lehkou residuální pravostrannou hemiparesou, ICHS chron., stav po implantaci kardiostimulátoru pro sick sinus syndrom, vředová choroba gastroduodena, esofagitida, inkompetence kardie, chron. pyelonefritida a chron. urocystitida, hypertenze III. st. dle WHO, stp. APE, CHCE, operaci tříselné a pupeční hernie.
NO: Pacientka byla hospitalizována na int. odd. pro progredující dušnost s lehkou hypoxémií, NYHA III-IV, se susp. nálezem známek plicní hypertenze na echokardiografii, pozitivními D-dimery.

Nemocná byla odeslána na naše oddělení k provedení kombinované plicní scintigrafie k vyloučení plicní embolizace.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 150 MBq 99mTc MAA (aplikována vyšší aktivita pro obezitu nemocné) a na planární kameře MB 9200 provedli perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích v poloze pacientky vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1). 

Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře/

 

Jsou patrné vícečetné perfuzní defekty v obou plicních křídlech, na ventilačních scintigramech je hypoventilace v posterobazálním segmentu levého dolního laloku. Závěr: nález s vysokou pravděpodobností svědčí pro plicní embolizaci do obou plic.

Během hospitalizace byla pacientka léčena antikoagulační terapií heparinem, antikoagulační léčba pokračovala i po propuštění z nemocnice.

24 dní po prvním scintigrafickém vyšetření byla kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic zopakována po i.v. aplikaci 99mTc MAA a po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 2), opět na planární scintilační kameře MB 9200.


Obr. č. 2: Kontrolní kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 2: Kontrolní kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře/
 

Ve srovnání s prvním vyšetřením došlo prakticky k téměř úplné normalizaci regionálních poruch perfuze, což opětovně potvrzuje, že při prvním vyšetření byla přítomna plicní embolizace a od té doby při úspěšné terapii vymizely perfuzní defekty v obou plicních křídlech.

Kazuistika ukazuje na význam plicní scintigrafie pro hodnocení efektu léčby plicní embolie.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.czl.mrhac@volny.czvojtech.ullmann@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software