Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Perfuzně ventilační scintigrafie plic odhalila tu plic při negativním RTG hrudníku

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Na doporučení plicní lékařky jsme vyšetřili 76 letého muže pro námahovou dušnost, drobné hemoptýzy, bolesti na hrudi při negativním RTG hrudníku.
Provedli jsme ventilačně perfuzní scinti plic pomocí 99mTc-MAA - generátor UltraTechneKow, inhalace 81Kr – generátor Kryptoscan.
Je patrný kulovitý perfuzně ventilační defekt dorzolaterobazálně vlevo ve středním až dolním plicním poli a difuzně výrazně oslabená perfuze a ventilace celého levého plicního křídla – vyloučena možnost akutní TEN ad pulm a doporučena plicní angio CT k bližší dif.dg a byl diagnostikován TU pulm – obturace levého hlavního bronchu tumorozními hmotami.
Vpravo známky rozšíření hlavního interlobia, jinak perfuze homogenní, bez známek akutní TEN ad pulm.


Obr. č. 1: AP projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 1:  AP projekce - perfuze + ventilace. /Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace / Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace / Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace /
Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz