Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Oboustranná plicní embolizace při negativním RTG hrudníku

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Praktická lékařka odeslala k vyšetření perfuzně ventilačního scanu mladou ženu ve věku 38 let pro námahovou dušnost při negativním RTG hrudníku.
Na našem oddělení jsme provedli perfuzně ventilační scan pomocí 99mTc-MAA - generátor UltraTechneKow, inhalace 81Kr – generátor Kryptoscan - byly prokázány segmentární defekty perfuze v levém dolním až středním plicním poli a vpravo dorzobazálně. Ventilační scan byl oboustranně v mezích normy – nález svědčil pro segmentární defekty perfuze v levém středním až dolním plicním poli a vpravo dorzobazálně při akutní TEN ad pulm.
Pacientka odeslána na interní ambulaci, následně provedená CT angio plic potvrdila defekty v kontrastní náplni v segmentárních tepnách dolních plicních laloků.

Obr. č. 1: AP projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 1: AP projekce - perfuze + ventilace. /Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace. / Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace. / Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace. /Obr. č. 5: SPECT - ložisko 1.

/ Obr. č. 5: SPECT - ložisko 1. / Obr. č. 5: SPECT - ložisko 2.

/ Obr. č. 6: SPECT - ložisko 2. / Obr. č. 5: SPECT - ložisko 3.

/ Obr. č. 7: SPECT - ložisko 3. / 
Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz