Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Spontánní pneumothorax zjištěný při perfuzně ventilační scinti plic

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Pacientka ve věku 77 let je odeslána na vyšetření plicní perfuze a ventilace pro náhle vzniklou bolest na hrudi, dušnost a tachykardii k vyloučení plicní embolizace.
Provedena perfuze plic pomocí 99mTc-MAA – generator UltraTechneKow FM a plicní ventilace pomocí 81m Kryptonu. Vlevo úplný defekt perfuze a ventilace v rozsahu horního až středního plicního pole a výrazně oslabená perfuze a ventilace v levém dolním plicním poli s těžším postižením ventilace – vzhledem k současnému a těžšímu postižení ventilace nález nesvědčil pro embolizaci do plicnice. Vpravo perfuze a ventilace v mezích normy.
Následně provedená CT angio hrudníku – známky pneumothoraxu levé plíce – známky totálního kolapsu levého plicního křídla s přetlačením mediastinálních struktur doprava.
Pravé plicní křídlo rozvinuté.
Pacientce byla provedena na chirurgickém oddělení drenáž hrudníku s opětným rozvinutím levého plic. křídla.Obr. č. 1: AP projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 1:  AP projekce - perfuze + ventilace. /Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace / Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace / Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace /Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz