KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-50 ze dne 03.05.2016
 

Čerstvá oboustranná plicní embolie, kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika
NO: 65letá žena má několik dní subjektivní obtíže - dušnost, bolest na hrudníku, hlavně při hlubším nádechu, kašli. Hemoptýza není přítomna. Laboratorně je zvýšena hodnota D-dimerů. Zvažována sukcesivní plicní embolie. Odeslána k provedení kombinované plicní scintigrafie k potvrzení plicní embolie. 

RTG srdce a plic: normální nález

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1).
Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. /


Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic pozorujeme rozsáhlý defekt perfuze téměř v celém horním a zčásti i středním laloku pravé plíce a v levé plíci v laterobazálním segmentu dolního laloku a v oblasti linguly. Ventilační scintigramy jsou v obou plicích bez patologického nálezu, bez ventilačních defektů. 

Závěr: Nález segmentárních poruch perfuze v obou plicích, který vzhledem k normální ventilaci plic (tzv. V-P mismatch) odpovídá dg embolizace do obou plicních křídel.

Pacientka byla pro tento nález hospitalizována na interním oddělení a byla jí nasazena antikoagulační terapie.

Závěr
U 65leté ženy pomocí kombinované perfuzní a ventilační scintigrafie plic prokazujeme čerstvou embolizaci do obou plicních křídel.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software