KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-56 ze dne 05.02.2019
 

 Ventilačně-perfúzní sken v diagnostice TEN


MUDr. Jaromír Bernátek
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov, p.o.Žena, 54 let.

Pacientka se záchvatovitou dušností a palpitací odeslána internistou k vyloučení TEN.

Z rodinné anamnézy: rodiče ICHS a diabetes mellitus

Z osobní anamnézy: hypertenze, stp. gynekologické operaci před 4 týdny.

Objektivně: při přijetí obézní, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS irreg. 90/min, TK 160/100 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: D-dimery mírně přes 500 ug/l, hraničně vyšší CRP, hyperglykémie 

Z vyšetřovacího programu: ekg-fibrilace síní s uspokojivou odpovědí komor, RTG srdce a plic bez pozoruhodností


K diagnostice plicní embolie proveden kombinovaný ventilačně-perfúzní sken pomocí ventilace kryptonu 81mKr (KryptoScan) a i.v. podání 99mTc-MAA. Následně provedeno planární snímkování v zadopřední a zadních šikmých projekcích na gamakameře MB 9200, kde vidíme vícečetné totální perfúzní výpadky při normální ventilaci (mismatch) v obou plicních křídlech.
Res.: v.s. scintigrafický obraz plicní embolie


Diskuse: V/P sken byl proveden u pacientky s nepřesvědčivými klinickými, laboratorními a rtg známkami TEN. Na podkladě jeho pozitivního nálezu byla zahájena odpovídající antikoagulační terapie s výbornou klinickou odezvou. Internisty tedy stav při propuštění z hospitalizace hodnocen jako velmi suspektní tromboembolická plicní nemoc.

Závěr: kazuistika potvrzuje stále nezastupitelnou roli kombinované V/P scintigrafie plic při diagnostice plicní embolie a to zvláště s ohledem na dostupnost vyšetření.
Obr.1.: Planární ventilační scintigrafie plic v AP, PA, LPO a RPO  projekci pomocí  KryptoScanu  s normálním akumulačním obrazem.

/ Obr. 1.: Planární ventilační scintigrafie plic v AP, PA, LPO a RPO projekci pomocí KryptoScanu s normálním akumulačním obrazem. /Obr.2.: Planární perfúzní scintigrafie plic v AP, PA, LPO a RPO projekci pomocí 99mTc-MAA s vícečetnými ložiskovými akumulačními výpadky.

/ Obr. 2.: Planární perfúzní scintigrafie plic v AP, PA, LPO a RPO projekci pomocí 99mTc-MAA s vícečetnými ložiskovými akumulačními výpadky. / 


Pracoviště:

Nemocnice Kyjov, p.o.
Oddělení nukleární medicíny
Strážovská 1247/22
697 01 KYJOVkontakt na autora:
bernatek.jaromir@nemkyj.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software