Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafie kosti přispěla k dg TU vycházejícího z měkkých tkání

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Kazuistika
Pacientka ve věku 62 let byla odeslána ortopedem k vyšetření kostí pro LS sy.l.dx. pseduiradikulární, k vyloučení strukturálních kostních změn křížové kosti, vysoká FW nejasné etiologie.

Provedena 3 fázová celotělová a 2 fázová cílená scintigrafie pánve pomocí 99mTc-MDP, generátor UltraTechneKow.
Ve fázi blood poolu patrné rozsáhlé splývavé ložisko zvýšené perfuze, směřující od pravého SI kloubu kaudálně do acetabula pravého kyčelního kloubu - výrazněji dorzálně. Doporučeno vyšetření magnetickou rezonancí k bližší dif. dg – zánětlivá etiol? Tu etiol?

V kostní fázi vyšetření v těchto lokalitách jen mírně zvýšená kostní přestavba. Výrazněji zvýšená kumulace v oblasti S1 - fraktura? Meta?
MR malé pánve: v pravé polovině pánve v oblasti m.iliacus a m.obturatorius int. L. dx. objemná laločnatá expanze solidního charakteru sytící se postkontrastně – s největší pravděpodobností meta v dif.dg primární TU s uzurací přilehlé kosti kyčelní vpravo vel. 71x62x66 mm. Metastáza v gluteálních svalech vpravo vel 22 mm a vícečetně ve skeletu pánve oboustranně velikosti do 10 mm.

Doporučeno dovyšetřit CT celou dutinu břišní, pánev a hrudník - k vyhledání primárního TU.


Obr. č. 1 – Celotělová scintigrafie, arteriální fáze

/Obr. č. 1 – Celotělová scintigrafie, arteriální fáze/Obr. č. 2 - Celotělový scan, fáze blood-poolu

/Obr. č. 2 - Celotělový scan, fáze blood-poolu/Obr. č. 3 – Celotělový scan, kostní fáze

/Obr. č. 3 – Celotělový scan, kostní fáze/Obr. č. 4 – Statika, fáze blood-poolu

/Obr. č. 4 – Statika, fáze blood-poolu/Obr. č. 5 – Statika, kostní fáze

/Obr. č. 5 – Statika, kostní fáze/


 Pracoviště:


Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovy II


kontakt na autora:
tel.: 376 335 843


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz