Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Artefakt při scinti kostí způsobený myomem dělohy

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Pacientka ve věku 49 let přichází pro bolesti kloubů na vyšetření kostí.
Vyšetření provedeno pomocí 99mTc HDP - generátor UltraTechneKow.
Provedena celotělová třífázová scinti skeletu. Ve fázi blood-poolu je patrná výrazněji zvýšená perfuze a v kostní fázi kostní přestavba v levém kolenním kloubu, méně výrazně zvýšená v ramenních kloubech a lehce v pravém kolenním kloubu - známky degenerativních a zánětlivých změn – s maximem v levém kolenním kloubu včetně suprapatellární oblasti.
Ve fázi blood-poolu i v kostní fázi vyšetření je partný v močovém reziduu centrálně kulovitý defekt – po cíleném dotazu se jedná o děložní myom.
Obr. č. 1: Celotělový obraz ve fázi blood-poolu.

/ Obr. č. 1:  Celotělový obraz ve fázi blood-poolu. /Obr. č. 2: Celotělový obraz v kostní fázi.

/ Obr. č. 2: Celotělový obraz v kostní fázi. / 

Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz