Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Prokázání únavové fraktury chodidla

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Muž ve věku 58 let, vážící 137 kg, přichází pro bolesti pravého chodidla, které trvají tři týdny a objevily se po delší chůzi v lese. RTG pravé nohy provedené 14 dní po vzniku potíží je bez patologických změn.
Proto pacient přichází k vyšetření kostí na oddělení nukleární medicíny, kde provedena 3 fázová scintigrafie chodidel a 2 fázová celotělová scinti skeletu. Po IV aplikaci 99mTc HDP - generátor UltraTechneKow provedena 3 fázová scintigrafie plosek s nálezem ložiska výrazně zvýšené perfuze v arteriální fázi a ve fázi blood-poolu a v kostní fázi zvýšené kostní přestavby v oblasti 2. metatarzu až metatarzofalangeálního skloubení 2. prstu pravého chodidla – nález uzavřen jako únavová fraktura 2. metatarzu pravého chodidla.Obr. č. 1: Dynamika - plosky v arteriální fázi.

/ Obr. č. 1:  Dynamika - plosky v arteriální fázi. /Obr. č. 2: Statika - plosky ve fázi blood-poolu.

/ Obr. č. 2: Statika - plosky ve fázi blood-poolu. / Obr. č. 3: Statika - plosky v kostní fázi.

/ Obr. č. 3: Statika - plosky v kostní fázi. / Obr. č. 4: Celotělový obraz ve fázi blood-poolu.

/ Obr. č. 4: Celotělový obraz ve fázi blood-poolu.  /
Obr. č. 4: Celotělový obraz v kostní fázi.

/ Obr. č. 5: Celotělový obraz v kostní fázi.  /


Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz