KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-69 ze dne 10.6.2011
 

Scintigrafický nález při sarkoidóze

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:

U 31 letého nemocného byly exstirpovány granulomy na horních a dolních končetinách. Při histologickém vyšetření byla zjištěna sarkoidóza. Bylo prokázáno postižení plic (sarkoidóza plic III). 

Pacient byl odeslán z ambulance TRN ke scintigrafickému vyšetření – byla provedena celotělová scintigrafie po aplikaci gallia. Po i.v. podání 200 MBq citronanu gallitého (67Ga) (přípravku Gallium (Ga67) Citrate injection firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena celotělová scintigrafie pomocí dvouhlavé tomografické scintilační kamery Symbia S firmy Siemens. Za 72 hodiny po aplikaci gallia prokazujeme kromě fyziologicky vyšší depozice radioaktivity difuzně v játrech i patologická ložiska v slzných a slinných žlázách, ve středním mediastinu oboustranně a vlevo dorzálněji v oblasti levého plicního křídla, na pravé paži dorzomediálně a v lymfatických uzlinách pravé axily (obr.1).


Obr. č.1: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci

/ Obr. č.1: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci/

 

Závěr:

V uvedeném případě 31 letého pacienta je scintigrafický obraz pro sarkoidozu charakteristický a typický - je přítomna akumulace ve slinných a slzných žlázách (tzv. panda sign) a dále akumulace v nitrohrudních hilových uzlinách (tzv. lambda sign), při kombinaci obou příznaků pak hovoříme o panda-lambda sign. Galliová scintigrafie slouží u sarkoidózy zejména k hodnocení aktivity a rozsahu patologického procesu.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software