KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-73 ze dne 28.08.2012
 

Masivní metastatické postižení skeletu - kombinace scintigrafie skeletu a kostní dřeně

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Vladimír Dedek
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika:

73 letá pacientka.
NO: Dva roky se nemocná léčí pro karcinom prsu T4 N1 Mx, histologicky se jednalo o duktální infiltrující karcinom. Pacientka prodělala neoadjuvantní chemoterapii a lokoregionální radioterapii.

Během posledního roku a půl měla na naší klinice opakovaná scintigrafická vyšetření skeletu (celkem 3x).

Scintigrafie skeletu před rokem a půl: závěr: mírně zvýšená osteoblastická aktivita v drobných susp. ložiscích v lebce okcipitotemporálně a parietálně vpravo, jen velmi diskrétně v náznaku zobrazena drobná ložiska v 6. a 9. žebru dorzálně vlevo, v 6. a 7. žebru ventrálně vpravo, v 6. žebru ventrálně vlevo, mírně vyšší osteoblastická aktivita v manubriu sterna, mírně nehomogenní zobrazení v horní části hrudní páteře. Etiologie nálezu v kalvě a žebrech není zcela jasná, nález na páteři spíše degenerativní etiologie.
Scintigrafie skeletu před půl rokem: (celotělová scintigrafie a SPECT/CT kalvy): vícečetné drobné ložiskové léze v kalvě s mírnou progresí oproti prvnímu vyšetření. Dle SPECT/CT jde o lokalizaci uvnitř kostí lebky. Další susp. léze v dlouhých kostech dolních končetin. Jen mírná progrese kostních změn za poslední rok. 

Třetí scintigrafické vyšetření provedeno před měsícem.
Pro stále nejasný nález na skeletu (zda jde o metastatické postižení skeletu) byla pacientka znovu odeslána ke scintigrafii skeletu ke zjištění případných kostních metastáz základního onemocnění. Celotělové scintigramy (obr. 1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens. Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní. projekci /


Vyšetření jsme doplnili o tomografii (SPECT) L a dolní Th páteře (obr.2)Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a tomografická scintigrafie (SPECT) skeletu L a dolní Th páteře. Vpravo v horním i dolním řádku řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a tomografická scintigrafie (SPECT) skeletu L a dolní Th páteře.
Vpravo v horním i dolním řádku řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. /Jsou patrna ložiska vyšší depozice radioaktivity v pravém ramenním kloubu, pravém nártu. Zobrazení skeletu páteře mírně nehomogenní, relativně vyšší depozice radiofarmaka v axiálním skeletu ve srovnání s potlačeným tělovým pozadím (včetně velmi chabého zobrazení ledvin). Nález nejspíše odpovídá tzv. superscanu. 

Další scintigrafie byla provedena následující den po scintigrafii skeletu se zaměřením na kostní dřeň. 
Provedli jsme celotělové scintigramy (za 4 hod. po aplikaci) (obr. 3) po i.v. podání 700 MBq 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům (technecistan sodný získán z 99Mo/99mTc generátoru - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens. Obr. č. 3: Celotělové scintigramy 4 hod. po podání značených monoklonálních protilátek proti granulocytům v přední a  zadní projekci.

/ Obr. č. 3: Celotělové scintigramy 4 hod. po podání značených monoklonálních protilátek proti granulocytům v přední a zadní projekci. /


V kostech osového skeletu se kostní dřeň nezobrazila. Zvýšená depozice radiofarmaka v kostní dřeni v distálních částech kostí stehenních, kostech holenních a lýtkových, kolenních kloubech, kotnících, loktech, kostech pažních (zde patrné defekty) a kostech předloktí. Nález odpovídá masivní nádorové infiltraci hemopoeticky aktivní složky kostní dřeně a jejím rozšířením do periférie. 


Závěr:

Uvedená kazuistika ukazuje záchyt rozsáhlého metastatického postižení skeletu s použitím kombinace scintigrafie skeletu a scintigrafie kostní dřeně.
Scintigrafie skeletu má hlavní význam pro prvotní průkaz kostních metastáz, dále pro monitorování efektu léčby. 
U některých tumorů s přítomnými metastázami v kostech nemusí být scintigrafie skeletu buď vůbec pozitivní nebo může být nález nejednoznačný nebo nepříliš výrazný. Scintigrafie kostní dřeně v některých případech odhalí infiltraci kostní dřeně metastázami. Toto vyšetření má pak větší senzitivu než scintigrafie skeletu. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software