KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-84 ze dne 26.11.2014
 

Frontální interní hyperostóza

MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava


Pacientka absovovala komplexní terapii pro histologicky potvrzený kacinom mammy před dvěma lety. Anamnesticky prodělala dále tranzitorní ischemickou ataku z vertebrobazilárního povodí v terénu mikroangiopatie, trpěla recidivujícími poruchami vědomí nejasné etiologie. Z důvodu akcentace vertebrogenního algického syndromu lumbosakrálního přechodu a pro oboustrannou blokádu sakroiliakálního skloubení byla odeslána ke scintigrafii skeletu k vyloučení osteoblastických metastáz vzhledem k anamnéze karcinomu mammy. 
Po aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla za 2 hodiny provedena celotělová scintigrafie skeletu na dvoudetektorové tomografické kameře Symbia T2 firmy Siemens. Výsledkem vyšetření byl nález zvýšené osteoblastické aktivity v kalvě frontálně, nevýrazně v čéškách, vedlejším nálezem byla asymetrická akumulace v prsní tkáni. Vzhledem k nálezu v oblasti kalvy, tumorozní anamnéze a anamnestickým poruchám vědomí bylo indikováno doplnění cílené tomografie hlavy (SPECT) s low dose CT. V CT obraze bylo patrné oboustranné, lehce asymetrické ztluštění vnitřní laminy frontální kosti. Nález byl uzavřen jako frontální interní hyperostóza.
 

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v kalvě frontálně oboustranně, nevýrazně v čéškách, vedlejším nálezem byla asymetrická akumulace v prsní tkáni.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v kalvě frontálně oboustranně,
nevýrazně v čéškách, vedlejším nálezem byla asymetrická akumulace v prsní tkáni. /Obr. č. 2: Detail lebky z celotělové scintigrafie v přední projekci.

/ Obr. č. 2: Detail lebky z celotělové scintigrafie v přední projekci. / Obr. č. 3: SPECT/low dose CT lebky s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v kalvě frontálně oboustranně. V CT obraze je patrné lehce asymetrické ztluštění vnitřní laminy frontální kosti. Horní řada 3 obrázků jsou tomografické fúzované snímky, prostřední řada jsou scintigrafické tomografické snímky, dolní řada jsou CT snímky.

/ Obr. č. 3: SPECT/low dose CT lebky s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v kalvě frontálně oboustranně.
V CT obraze je patrné lehce asymetrické ztluštění vnitřní laminy frontální kosti.
Horní řada 3 obrázků jsou tomografické fúzované snímky, prostřední řada jsou scintigrafické tomografické snímky, dolní řada jsou CT snímky.Diskuse:

Hyperostosis frontalis interna (HFI) se vyznačuje ztluštěním vnitřní vrstvy čelní kosti. Většinou se jedná o náhodný nález bez klinického významu. Obvykle je nález symetrický, ztluštění se může šířit až parietálně. Na RTG může být obraz zahuštění kosti přisedlý nebo nodulární, může mít fokální nebo difúzní charakter. Hyperostosis frontalis interna patří k variantám normy při scintigrafii skeletu. Symetrický nález zvýšené depozice osteotropního radiofarmaka frontálně ve tvaru motýla je typický. Pro potvrzení či vyloučení jiné možné patologie je vhodné doplnění RTG, CT či MRI lebky. HFI se vyskytuje u 5-12 % z celkové populace [1]. Vyskytuje se mnohem častěji u žen než u mužů [2], především u žen v klimakteriu, kde bývá její výskyt 40-60 % [1]. HFI může být spojena s mnohými symptomy, např. s bolestmi hlavy, psycho-neurózami, může se asociovat s jinými stavy, a to s obezitou, těhotenstvím, akromegalií, virilismem, hypertrichózou či diabetem [3-6]. HFI byl některými autory zařazen do Morgagniho syndromu (HFI, obezita, virilismus), Stewart-Morel syndromu (HFI, obezita, mentální poruchy), a Troell-Junet syndromu (HFI, akromegalie, toxická struma, a diabetes mellitus) [3,4,7]. Zařazení HFI do jednotlivých syndromů bylo většinou založeno na kazuistikách. HFI je všeobecně vnímána jako nezávislý symptom a nikoli jako součást syndromů, pro zřejmou souvislost se staršími postmenopauzálními ženami. Etiologie HFI zůstává neznámá, ale je obecně uznáváno, že příčinou může být endokrinní nerovnováha. HFI je benigní onemocnění, které by mělo být odlišeno od jiných onemocnění jako je Pagetova choroba, akromegalie, meningeom, patologie kostní dřeně, fibrózní dysplazie a malignity [8]. 


Literatura:

1. Jaffe HL. Metabolic, Degenerative, and Inflammatory Disease of Bones and Joints. Henry Kimptom Pub, London,1972; pp 272–277.

2. Gershon-Cohen J, Schraer H, Blumberg N. Hyperostosis frontalis interna among the aged. Am J Roentgenol 1955; 73:396–397.

3. Dann S. Metabolic craniopathy: a review of the literature with report of a case with diabetes mellitus. Ann Intern Med 1951;34:163–202.

4. Moore MT. Metabolic craniopathy. Am J Roentgenol 1944;35:30–39.

5. Salmi A, Voutilainen A, Holisti LR, Unnerus CE. Hyperostosis cranii in a normal population. Am J Roentgenol 1962;87:1032–1040.

6. Crispin JC, Alcocer-Varela J. Rheumatologic manifestations of diabetes mellitus. Am J Med 2003;114:753–757.

7. Moore, S. The Troell-Junet syndrome. Acta Radiol 1953; 39:485–493.

8. She R, Szakacs J, Hyperostosis frontalis interna: case report and review of literature. Annals of Clinical & Laboratory Science, 2004, 34.2: 206-208.Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Porubakontakt na autora:
pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software