Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Morbus Paget na třífázové scintigrafii skeletu

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Pacient ve věku 72 let je odeslán k vyšetření kostního skanu z osteologické poradny pro vysoký kostní obrat a pro podezření z Pagetovy nemoci a k určení jejího rozsahu Dle RTG snímku bylo vysloveno podezření na M Paget v oblasti levé lopatky Byla provedena 3 fázová celotělová scintigrafie skeletu pomocí 99mTc HDP a patrná výrazně zvýšená perfuze v arteriální fázi a ve fázi blood - poolu a výrazně zvýšená kostní přestavba v levém ramenním kloubu a levé lopatce, pravém ramenním kloubu a přlehlé části lopatky, v rozsahu levé hemipelvis, v rozsahu středních a zejména distálních třetin obou femorů, v oblasti L2, na lebce menší ložisko v obasti levého sphenosquamozního švu. – nálezy jsou v rámci Pagetovy choroby – polyostotické formy.
Zvýšená perfuze a kostní přestavba v levém TC kloubu – stav po osteosynteze v roce 2009 pro frakturu – zde v.s. spíše artrotické a zánětlivé změny, nelze vyloučit m. Paget v distální části levé Tibie.
Stav po TEP pravého kolenního kloubu v roce 2010.
Obr. č. 1: Celotělová scinti skeletu v arteriální fázi.

/ Obr. č. 1: Celotělová scinti skeletu v arteriální fázi. /Obr. č. 2: Celotělová scinti skeletu ve fázi blood – poolu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scinti skeletu ve fázi blood – poolu. / Obr. č. 3: Celotělová scinti skeletu v kostní fázi.

/ Obr. č. 3: Celotělová scinti skeletu v kostní fázi. / Obr. č. 4: Cílený snímek lebky.

/ Obr. č. 4: Cílený snímek lebky. /

Pracoviště:


Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz