KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-110 ze dne 19.10.2018
 

Disekující osteochondróza, stádium 3


MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Pelhřimov64-letá pacientka s chronickým vertebrogenním algickým syndromem bederní páteře v důsledku sekvestrace disku L4/5, jinak bez významných anamnestických dat, vyšetřována pro 6 měsíců trvající bolesti obou kolenních kloubů a otoku levého kolenního kloubu s nutností opakovaných punkcí. RTG vyšetření ukázalo jen lehkou artrózu bilaterálně. Pro výraznou klinickou symptomatologii provedena scintigrafie skeletu (19. 6. 2015) po aplikaci 750 MBq 99mTc-TechneScanu HDP. Provedeno třífázové a SPECT/CT vyšetření kolenního kloubu za použití hybridního systému Anyscan, Mediso Ltd., Maďarsko.


Obr.1.: Obraz zvýšeného krevního poolu v lemu kolem distálního konce levého femuru zejména laterálně v přední a levé bočné laterální projekci (A, B) a statické scany se zvýšenou depozicí RF v laterálním kondylu levého femuru v týchž projekcích (C, D). Nález odpovídá poškození kloubní plochy femuru s obrazem lehčí synovialitidy.

/ Obr.1.: Obraz zvýšeného krevního poolu v lemu kolem distálního konce levého femuru zejména laterálně v přední a levé bočné laterální projekci (A, B)
a statické scany se zvýšenou depozicí RF v laterálním kondylu levého femuru v týchž projekcích (C, D).
Nález odpovídá poškození kloubní plochy femuru s obrazem lehčí synovialitidy. /


Na doplněné hybridní tomografii SPECT/CT koreluje vyšší akumulace RF na laterálním femuru s defektem kloubní plochy o velikosti 20x14 mm, s úzkým sklerotickým lemem a několika drobnými fragmenty v defektu. Závěr: Obraz disekující osteochondrózy laterálního kondylu levého femuru – stádium 3.
Obr.2.: Fúze SPECT/CT u disekující osteochondrózy. V horní řadě je obraz z LDCT postupně v transaxiální, koronární a sagitální rovině. Střední řada ukazuje odpovídající SPECT řezy. Dolní řada prezentuje odpovídající fúzované SPECT/CT řezy. Scintigrafický nález je ve stádiu 3 výrazný, nález na LDCT typický s drobnými fragmenty.

/ Obr.2.: Fúze SPECT/CT u disekující osteochondrózy. V horní řadě je obraz z LDCT postupně v transaxiální, koronární a sagitální rovině.
Střední řada ukazuje odpovídající SPECT řezy. Dolní řada prezentuje odpovídající fúzované SPECT/CT řezy.
Scintigrafický nález je ve stádiu 3 výrazný, nález na LDCT typický s drobnými fragmenty. / 


Závěr: U pacientky s pohledem na objektivní nález a klinický vývoj indikována implantace TEP.

Diskuze: Osteochondritis dissecans (OCD), v češtině používaný termín disekující osteochondróza či transchondrální fraktura je výsledek aseptického oddělení osteochondrálního fragmentu s různým stupněm poškození kloubního povrchu a až s defektem kostní hmoty. Typicky je postižena laterální část mediálního kondylu femuru (až v 75 %), zátěžové plochy mediálního a laterálního kondylu femuru, tibie a patellofemorální region.


Obr.3.: Stádia disekující osteochondritidy 1-4. 1 - vyznačená stabilní léze v kosti,2 - naznačené odloučení fragmentu v kosti, 3 - fragmentace chrupavky, 4 - dislokace fragmentu s obrazem osteochondrálního defektu na LDCT.

/ Obr.3.: Stádia disekující osteochondrózy 1-4. 1 - vyznačená stabilní léze v kosti,2 - naznačené odloučení fragmentu v kosti,
3 - fragmentace chrupavky, 4 - dislokace fragmentu s obrazem osteochondrálního defektu na LDCT. / 


Přínos hybridního vyšetření: Klinická symptomatologie poškození kolenních kloubů není často typická ani pro konkrétní lézi kloubních ploch či subchondrální kosti a ani RTG snímek neumožní časnou diagnostiku. Pokročilejší zobrazovací technika např. SPECT/CT umožní velmi efektivní diagnostiku disekující osteochondrózy a v tomto konkrétním případě přispěla k včasné indikaci TEP.

Pracoviště:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
oddělení nukleární medicíny
Prim. MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov


kontakt na autora:
msimanek@nempe.cz
tel.: 565 355 941

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software