KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-114 ze dne 21.01.2019
 

Solitární osteolytická meta do skeletu při CA plic


prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. Kazuistika:

73 letý pacient přichází k ortopedovi pro bolesti v pravém kyčelním kloubu – po provedeném RTG susp osteolytické ložisko supraacetabulárně vpravo.
Ortoped odesílá pacienta k vyšetření na našem odd. k posouzení ostatního skeletu a dalších event. osteolytických ložisek při primárním event. metastatickém postižení skeletu.
Následně provedeno CT hudníku, kde zjištěn Ca pravého horního plicnícho laloku.
Provedena 3 fázová scinti pánve a 2 fázová celotělová scinti skeletu pomocí kitu HDP a 99mTc z generátoru UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical - již v časné arteriální fázi i ve fázi blood–poolu prokazujeme prsténčité ložisko výrazně zvýšené perfuze a v kostní fázi zvýšené kostní přestavby v pravé supraacetabulární oblasti - známky solitární osteolytické meta do skeletu.
Následně došlo k resekci části kyčelní kosti vpravo v místě spina iliaca anterior superior s metalickou fixací.


Obr. č. 1: Dynamická scintigrafie, arteriální fáze.

/ Obr. č. 1: Dynamická scintigrafie, arteriální fáze. /Obr. č. 2: Dynamická scintigrafie, fáze blood-poolu.

/ Obr. č. 2: Dynamická scintigrafie, fáze blood-poolu. / Obr. č. 3: Statická scintigrafie, fáze blood-poolu.

/ Obr. č. 3: Statická scintigrafie, fáze blood-poolu. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie, fáze blood-poolu.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie, fáze blood-poolu. /Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie, kostní fáze.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie, kostní fáze. / Obr. č. 6: Statická scintigrafie, kostní fáze.

/ Obr. č. 6: Statická scintigrafie, kostní fáze. / 
Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovy IIkontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software