KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-118 ze dne 09.01.2020
 

Akutní sakroileitida diagnostikovaná třífázovou scintigrafií skeletu 


MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

11letá pacientka byla vyšetřována pro prekolaps z důvodu akutní bolesti bederní páteře, pánve a proximální části levého stehna. Počátek potíží dívka dávala do souvislosti s nakopnutím do hýžďové krajiny sourozencem. Bolest odezněla, avšak exacerbovala po pěším horském výletu. Pro febrilie, limitaci pohybu v bederní páteři a levém kyčelním kloubu, odmítání chůze byla dívka hospitalizována a komplexně vyšetřena. Opakovaně byla vyšetřena neurologem se závěrem bez neurologického deficitu či lateralizace. Byla analgetizována a následně zahájena rehabilitace. Laboratorně byla vyloučena borrelióza, autoimunitní onemocnění. Sonografie hýžďové krajiny byla negativní, podobně i rtg pánve. Dívka začala chodit, analgetikum bylo vysazeno. Objevila se však recidiva bolestí, opět febrilie, které korelovaly s vzestupem leukocytózy a CRP. 

Pacientka byla odeslána k vyšetření na nukleární medicínu. Po i.v. aplikaci 310 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena třífázová scintigrafie na hybridní dvoudetektorové gamakameře SPECT/CT Siemens Symbia. V průběhu třífázové scintigrafie jsme pozorovali zvýšenou depozici radioindikátoru v 1. perfúzní, ve 2. tkáňové i ve 3. skeletální fázi v oblasti levého SI skloubení. (viz obr. 1, 2). Na doplněných celotělových scintigramech (viz obr. 3) jsme pozorovali v ostatních lokalitách fyziologickou akumulaci radiofarmaka. Závěr scintigrafického vyšetření byl zvýšená vaskularizace a osteoblastická aktivita v levém SI skloubení odpovídající akutní levostranné sakroileitidě. 

Itravenózně byly podávány cefalosporiny III. generace, z hemokultury byl 2x izolován Staphylococcus aureus citlivý na podávané antibiotikum. Po krátkém zlepšení byla dívka opět febrilní, sonograficky byla zjištěna tekutina mezi levou lopatou kosti kyčelní a musculus iliacus, dle MRI došlo ke zformování abscesu. Byla provedena evakuace abscesu, laváž a drenáž v celkové anestézii. Kultivace abscesu aerobní i anaerobní byla negativní. Pak již následoval očekávaný ústup bolestí a rehabilitační léčba. Obr.č.1: První perfúzní (ze zadní projekce) a druhá tkáňové fáze (horní obrázek je z přední, dolní ze zadní projekce) třífázové scintigrafie se zvýšenou depozicí radioindikátoru v levém SI skloubení.

/ Obr.č.1: První perfúzní (ze zadní projekce) a druhá tkáňové fáze (horní obrázek je z přední, dolní ze zadní projekce)
třífázové scintigrafie se zvýšenou depozicí radioindikátoru v levém SI skloubení. /
Obr. č. 2: Třetí skeletální fáze s patologicky zvýšenou akumulací 99mTc-HDP v levém SI skloubení – levý obrázek je z přední, pravý ze zadní projekce.

/ Obr. č. 2: Třetí skeletální fáze s patologicky zvýšenou akumulací 99mTc-HDP v levém SI skloubení – levý obrázek je z přední, pravý ze zadní projekce. / Obr.č.3: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci -  patologicky zvýšená akumulace 99mTc-HDP v levém SI skloubení, fyziologicky zvýšená akumulace v růstových zónách dlouhých kostí.

/ Obr.č.3: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci - patologicky zvýšená akumulace 99mTc-HDP v levém SI skloubení,
fyziologicky zvýšená akumulace v růstových zónách dlouhých kostí. / Výskyt sakroileitidy je častější v dospělosti v souvislosti s graviditou, porodem a šestinedělím. Nutná je včasná kauzální terapie z důvodu možného poškození skloubení a vzniku septického šoku. Diferenciálně diagnosticky připadá v úvahu protruze meziobratlového disku, spondylodiscitida, akutní synovialitida, zánětlivá onemocnění v malé pánvi, torze ovaria. Ve 2/3 případů má onemocnění subakutní začátek. Průměrná doba od začátků symptomů do stanovení diagnózy je 3-5 týdnů.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software