KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-126 ze dne 14.12.2020
 

Průkaz zánětlivého ložiska značenými leukocyty


MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny
FN Brno Kazuistika: muž 70 let

Osobní anamnéza: Chronická ICHS, stav po infarktu myokardu s kardiogenním šokem, hypertenze, diabetes na PAD, CHOPN
Nynější onemocnění: Polymorbidní pacient přijat pro bolesti zad nereagující na ambulantní léčbu, pro akutní exacerbaci CHOPN přeléčen antibiotiky. I přes změnu antibiotické léčby stále vzrůstající hladina CRP - vstupně 94, další kontroly 126, 136 a 149. Přítomna leukocytóza v krvi - vstupně leukocyty 16.1, další kontroly 30.0, 23.3, 26.4. Provedena vyšetření pro odhalení infekčního fokusu:
RTG S+P. - v mezích normy
sternální punkce - hypercelulární iritovaná dřeň s hyperplazií granulopoezy - reakce na zánět nebo neoplázii
UZ břicha - bez detekce jasné patologie
CT břicha - bet detekce tumoru či zánětu
vzhledem k dosavadním negativním výsledkům rozhodnuto o provedení celotělového vyšetření značenými leukocyty

Vyšetření:
Aplikováno 750 MBq značené monoklonální protilátky proti granulocytům 99mTc-besilesomab (přípravek Scintimun), následně za 4 a 24 hodin provedeno celotělové snímání na kameře Siemens Symbia T2, matice 256 × 1024 × 16, posun 10 cm/min. Následně proveden SPECT/CT oblasti krku, hrudníku, břicha a pánve za 4 a 24 hodin po aplikaci s parametry 128 obrazů a 15 sekund dobou snímání na jednotlivý obraz.

Výsledek vyšetření: Ložisko zvýšené aktivity pod levým kličkem zasahující až do apikální části levé plíce, na low dose CT patrná destrukce žebra a infiltrace hrotu levé plíce. Zvýšená aktivita i v oblasti levého radia s destrukcí kosti dle low dose CT.


Obr. č. 1: Celotělový snímek za 24 hodin.

/ Obr. č. 1:  Celotělový snímek za 24 hodin. /Obr. č. 2: SPECT snímek hrudníku za 24 hodin.

/ Obr. č. 2: SPECT snímek hrudníku za 24 hodin. / Obr. č. 3: Low dose CT hrudníku za 24 hodin.

/ Obr. č. 3: Low dose CT hrudníku za 24 hodin. / Obr. č. 4: SPECT/CT hrudníku za 24 hodin.

/ Obr. č. 4: SPECT/CT hrudníku za 24 hodin.  /

 

Diskuze:
Díky našemu nálezu druhý den provedeno i plnohodnotné CT plic s nálezem osteolytického ložiska 1. žebra vlevo, jeho dorzální část je rozpuštěná, sytí se jen tence na povrchu, největší část zůstává hypodenzní - např. i obraz abscesu, v levém hilu tumoriformní léze s atelektázou. Uzavřeno jako plicní karcinom s osteolytickou metastázou, s možným abscesem. Potvrzena i kostní metastáza v levém radiu - postižena téměř polovina levého rádia. Stav pacienta rychle progredoval, pro silné bolesti nasazeny opiáty, rozhodnuto jen o symptomatické terapii.

Závěr: Vyšetření značenými leukocyty ve formě SPECT/CT prokázalo nejen pravděpodobný zdroj zánětu, ale přispělo ke stanovení diagnózy plicního tumory s metastázami do skeletu. Hybridní vyšetření v nukleární medicíně mají své nezastupitelné místo.
Pracoviště:

MUDr. Igor Černý, Ph.D.
vedoucí lékař Nukleární medicíny
Klinika radiologie a nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

kontakt na autora:

e-mail: 70058@fnbrno.cz
tel.: 532233584

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software